SAAT: 11:30 – 13:00
ÇALIŞTAY ADI: YAŞAM KALİTESİ ÇALIŞTAYI

Oturum Başkanları:
Sibel Canbaz Kabay (Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)
Handan Işın Özışık Karaman (Serbest Hekim / Çanakkale)

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:

Erdem Toğrol (Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği)

Hatice Mavioğlu (Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Serkan Demir (Haydarpaşa Abdülhamid Han Eğitim Hastanesi Nöroloji Kliniği)

Nilay Yürekdeler Şahin (Bakırçay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi Rehabilitasyon Bölümü)