SAAT: 11:30 – 13:00
ÇALIŞTAY ADI: NÖROLOJİDE MESLEK HASTALIKLARI VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÇALIŞTAYI

Oturum Adı: Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri

Oturum Başkanları:
Demet Özbabalık Adapınar (Eskişehir Acıbadem Hastanesi, Nöroloji Kliniği)
Özden Şener (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:

Yıldız Değirmenci (Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Semih Ayta (Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nörolojisi Ünitesi)