SAAT: 11:30 – 13:00
ÇALIŞTAY ADI: EVRİMSEL TIBBIN İLKELERİ ÇALIŞTAYI

Oturum Başkanı:
Hilmi Uysal (Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:

Hasan H. Başıbüyük (Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Gerontoloji AD)

Hüseyin Tuğrul Atasoy (Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Uğur Bilge (Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim AD)