SAAT: 11:30 – 13:00
ÇALIŞTAY ADI: DEMANS İLE ORTAK NÖROPSİKİYATRİ ÇALIŞTAYI

Konu Başlığı: Davranışsal Belirtilerin Ön Planda Olduğu Demanslar ve Bu Belirtilerin Mekanizmaları

Oturum Başkanları:
Mustafa Bakar (Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)
Neşe Tuncer (Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:

Görsev Yener (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Hüseyin Şahin (On Dokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Gökhan Erkol (Koç Üniversitesi Hastanesi, Nöroloji Kliniği)