ANA KONFERANS III

Oturum Başkanları:

Cavit Boz (Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Kayıhan Uluç (Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:

• *Daha sonra duyurulacaktır

• Optik Nöritte Yenilikler

Nurhan Torun (Harvard Medical School, Boston)

• Konvansiyonel ve yeni elektrofizyolojik yöntemlerin ALS tanısındaki yeri

Hatice Tankişi (Aarhus University)