ANA KONFERANS III

Oturum Başkanları:

Cavit Boz (Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Kayıhan Uluç (Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:

• Optik Nöritte Yenilikler

Nurhan Torun (Harvard Medical School, Boston)

• Konvansiyonel ve yeni elektrofizyolojik yöntemlerin ALS tanısındaki yeri

Hatice Tankişi (Aarhus University)

·       TND Destekli Genç Bilim İnsanları

Mine Sezgin (Vezirköprü Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği )

Şenay Yıldız Çelik (Beykoz Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği)