SAAT: 11:30 – 13:00
ÇALIŞTAY ADI: NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR ÇALIŞTAYI

Oturum Adı: Güncel Yönleri İle Spinal Musküler Atrofi

Oturum Başkanları:
Ersin Tan (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)
Filiz Koç (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları

Can Ebru Kurt (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Katılımcılarımız SMA tedavisi ile ilgili tecrübelerini paylaşacaklardır.