SAAT: 11:30 – 13:00
ÇALIŞTAY ADI: NÖROGENETİK ÇALIŞTAYI

Oturum Başkanları:
Piraye Oflazer (Koç Üniversitesi Hastanesi, Nöroloji Kliniği)
Oya Uyguner (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik AD)

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:

Hacer Durmuş (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Bedia Samancı (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)
Oya Uyguner (İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik AD)

Filiz Koç (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)
Sibel Uğur İşeri (İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Genetik AD)

Birgül Baştan (Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği)