SAAT: 17:30 – 18:30
UZMANINA DANIŞINIZ ADI: İNME YÖNERGESİ: Sorun Söyleyelim

Oturum Başkanları:
Şerefnur Öztürk (Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD) (TND Görevi)
Mehmet Akif Topçuoğlu (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD) (TND Görevi)

Konuşmacılar:
Şerefnur Öztürk (Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD) (TND Görevi)
Mehmet Akif Topçuoğlu (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD) (TND Görevi)
Atilla Özcan Özdemir (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)
Hadiye Şirin (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD) (TND Görevi)
Semih Giray (Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD) (TND Görevi)
Ethem Murat Arsava (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)