Konu: Nöromusküler Hastalıklarda İmmünglobulin Tedavisi

Moderatör:
Ersin Tan

Konuşmacılar:
Sevim Erdem Özdamar
Hüseyin Özden Şener