SAAT: 11:40 – 13:00
ÇALIŞTAY ADI: NÖRONUTRİSYON ÇALIŞTAYI

Oturum Başkanı:
Erdem Yaka (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:

Levent Güngör (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Ayşe Güler (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD

Gülden Akdal (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)