2YGK15

SAAT: 09:00 – 12:30
KURS ADI: YAŞAM KALİTESİ
KREDİSİ: 2 KREDİ

1-KURSA KATILIMI ÖNERİLEN: ASİSTAN, UZMAN NÖROLOG, AKADEMİSYEN
2-KURSUN AMACI:
Özbildirim ölçeklerinin psikometrik analizleri; SPSS, Lisrel ve AMOS uygulamalı.
Böylece bu ölçeklerin ülkemiz kültür ve dilineuyarlanarak uygun yöntemlerle psikometrik analizlerinin yapılmasının sağlanması.
3-KURSA KATILANLAR ÇIKTIKLARINDA HANGİ KONU HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLACAKLARDIR?
Ölçek geçerlilik ve güvenilirlik analizlerini yapabilir hale gelecekler.
4-KATILIMCILARDAN BEKLENTİLER: YAPILACAK UYGULAMALARA KATILMASINI, TARTIŞMALARA AKTİF KATILIMI
5-KURS PROGRAMI

Oturum Başkanları:
Abdurrahman Neyal (Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği)
Zeliha Tülek (İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi)

Konuşmacı ve Konu Başlığı:

Hakan Baydur (Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü)

10:30 – 11:00 Kahve Arası

Konuşmacı ve Konu Başlığı:

Berna Bilgin Şahin (Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD)