2YGK13

SAAT: 09:00 – 12:30
KURS ADI: GİRİŞİMSEL NÖROLOJİ
KREDİSİ: 2 KREDİ

1-KURSA KATILIMI ÖNERİLEN: ASİSTAN, UZMAN NÖROLOG, AKADEMİSYEN
2-KURSUN AMACI:
Kursun amacı internal karotis arter aterosklerotik hastalıklarına yaklaşımında  tanı ve  revaskülarizasyon tedavi stratejilerinin güncel bilgiler eşliğinde gözden geçirilmesidir.
3-KURSA KATILANLAR ÇIKTIKLARINDA HANGİ KONU HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLACAKLARDIR?
İnternal karotis arter stenozunda karotis ultrasonun yorumlanması, semptomatik karotis stenozu vakalarında stent ve endarterektomi seçimi, karotis stent sonrası komplikasyonlara yaklaşımın gözden geçirilmesi.
4-KATILIMCILARDAN BEKLENTİLER: DİNLEYİCİ, KENDİ DENEYİMLERİNİ PAYLAŞMASI, YAPILACAK UYGULAMALARA AKTİF KATILMASINI, TARTIŞMALARA AKTİF KATILIMI,
5-KURS PROGRAMI

Oturum Adı: İnternal Karotis Arter Ateroskerotik Hastalığına Yaklaşım

Oturum Başkanı:
Zülfikar Arlıer (Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği)

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:

Ali Ünal (Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Ethem Murat Arsava (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Erdem Yaka (Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Atilla Özcan Özdemir (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

10:30 – 11:00 Kahve Arası

Oturum Başkanları:
Atilla Özcan Özdemir (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)
Ayça Özkul (Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:

Yusuf İnanç (Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Sadettin Dernek (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Üniversitesi, Kalp ve Damar Cerrahisi AD)

Vedat Ali Yürekli (Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Elif Sarıönder Gençer (Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi, Nöroloji AD)