1YGK01

SAAT: 09:00 – 12:30
KURS ADI: MULTIPL SKLEROZ
KREDİSİ: 2 KREDİ

1-KURSA KATILIMI ÖNERİLEN: ASİSTAN, UZMAN NÖROLOG, AKADEMİSYEN
2-KURSUN AMACI:
Bu kursta MS,  NMO/NMO spektrum  hastalıklarında immunpatogenez, klinik ve radyolojik özellikler, biobelirteçler  ele alınacaktır. Ayrıca MS’de çevresel faktörlerin doğal seyir üzerine etkisi ile gebelik ve emzirme gibi özel durumların MS ile ilişkisi gözden geçirilecektir. 
3-KURSA KATILANLAR ÇIKTIKLARINDA HANGİ KONU HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLACAKLARDIR?
Bu kursta MS,  NMO/NMO spektrum  hastalıklarında immunpatogenez, klinik ve radyolojik özellikler, biobelirteçler  konusunda bilgi ve deneyim sahibi olacaklardır. Ayrıca MS’de çevresel faktörler,  gebelik, emzirme  gibi özel durumların MS ile ilişkisi  konusunda  deneyim kazanacaklardır.
4-KATILIMCILARDAN BEKLENTİLER: DİNLEYİCİ, KENDİ DENEYİMLERİNİ AKTARMASI, YAPILACAK UYGULAMALARA KATILIMI, TARTIŞMALARA AKTİF KATILIMI
5-KURS PROGRAMI

Oturum Adı: MS, NMO ve NMO Spektrum Hastalıklarında İmmunpatogenez, Klinik, Radyolojik Özellikleri?

Oturum Başkanları:
Rana Karabudak (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)
Münire Kılınç (Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:

Canan Yücesan (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Münife Neyal (SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Belgin Koçer (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

10:30 – 11:00 Kahve Arası

Konuşmacılar ve Konu Başlıkları:

Erdem Tüzün (İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü)

Nur Yüceyar (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)

Ferah Kızılay (Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD)