Bildiri Özetleri

BİLDİRİ ÖZETLERİ HAZIRLAMA VE SUNUM KURALLARI

• 54. Ulusal Nöroloji Kongresi sırasında kabul edilmiş poster veya bildiri sunumlarını geçerli bir neden bildirmeksizin sunmamış kişilerin E-poster veya bildiri başvuruları kabul edilmeyecektir.

• Bildiri özetleri internet üzerinden kabul edilecek olup hazırlanacaktır. Bildirilerinizi hazırlamak için lütfen www.norokongre2019.org adresini ziyaret ediniz.

• Kongremizin web sitesindeki online bildiri kısmından gönderme ile ilgili aşamaları dikkatlice okumanızı ve bildiri gönderme ile ilgili sorularınız için norokongre2019@flaptour.com.tr  adresiyle irtibata geçmenizi rica ederiz.

• Bildiri özetleri amaç, yöntem, sonuç ve yorumu içerecek şekilde düzenlenmeli ve 250 kelimeyi aşmamalıdır.

• Bildiriler ile ilgili tüm yazışmalar e-posta ile yapılacağından, sürekli kullandığınız bir e-posta adresi mutlaka belirtiniz. Faks veya e-posta ile gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

• E-posta dışında size sürekli ulaşabileceğimiz telefon numaranızı belirtmeniz gerekmektedir.

• Bildiri özetlerinde tablo ve resim yer almayacaktır.

• Kabul edilen bildiriler hiçbir düzeltme ve değişiklik yapılmadan yayınlanacaktır. Sorumluluk yazarlarına ait olacaktır.

• Yazarlardan en az birinin kayıt yaptırmadığı bildiriler kabul edilmeyecektir.

• Bildiri özetleri son gönderme tarihi 10 Eylül 2019’dur. Bu tarihten sonra gelen bildiriler kabul edilmeyecektir.

• Gerekli görülmesi halinde kesin sunum türü bilimsel kurul tarafından değiştirilebilir.

55. Ulusal Nöroloji Kongresine E-poster, basılı poster veya sözel bildiri olarak gönderilen çalışmaların daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir. Gönderilen bildiriler kabul edildikten ve sunulduktan sonra yazılı hale getirilmeleri halinde yayın hakkı Türk Nöroloji Derneğine ve Türk Nöroloji Dergisine aittir. Ancak herhangi bir şekilde öncelikle yurtdışına yollanması sözkonusu olduğunda bu durumun editöre yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

TÜRK NÖROLOJi DERNEĞİ
SÖZEL VE POSTER BiLDiRi ÖDÜLLERi BAŞVURU KOŞULLARI

1. Bildiri başvuru sırasında, Türk Nöroloji Derneği ödülleri için başvuru tercihinin işaretlenmiş olması,

2. Araştırmaların Türkiye sınırları içinde yapılmış olması,

3. Daha önce yayınlanmamış olması,

4. Başvurunun kongre bilimsel kurulu tarafından sözel, basılı poster, E-poster bildiri olarak kabul edilmiş olması,

5. Ödül başvurunuzun geçerli olabilmesi için kabul edilen ve sunulacak calışmanın tam veya sunum metninin, ya da geniş bir özetinin norokongre2019@flaptour.com.tr  adresine 6 Ekim 2019 tarihine kadar gönderilmesi gereklidir. Sözel ve Poster Bildiri Ödüllerine kongrenin internet sitesinden başvurabilirsiniz.

6. Türk Nöroloji Derneği ve ayrıca belirli sponsorların katkılarıyla ilgili jüriler tarafından değerlendirilerek Türk Nöroloji Derneği büyük jürisi tarafından verilecek olan ödüllerin sonuçları Kongre Gala Yemeği’nde açıklanacaktır.

7. Ödül alan bildirinin ulusal yayınlanma hakkı Türk Nöroloji Derneği ve Dergisi’ne aittir. Ödül alan bildiriler ön değerlendirme için Türk Nöroloji Dergisi’ne yollanır ve dergide yayınlanması uygun görülmedikçe veya dergi editöründen izin alınmadan başka ulusal bir dergiye yollanamaz veya yayınlanamaz.