55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
ANTİTROMBİN III EKSİKLİĞİNE BAĞLI EŞ ZAMANLI İNME VE DERİN VEN TROMBOZU: OLGU SUNUMU
ÜNAL ÖZTÜRK 1 AHMET ADIGÜZEL 2 PINAR AYDIN 1 YUSUF TAMAM 3

1- SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
2- SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM ARAŞTIRMA MERKEZİ
3- DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
 
Olgu:

Amaç: 45 yaş altında görülen inmeler genç inme olarak adlandırılır. Genç inme risk faktörleri arasında arteryel hastalıklar, genetik hastalıklar, kalp hastalıkları, madde-ilaç kullanımı ve hematolojik hastalıklar yer almaktadır. Antitrombin III eksikliği de hematolojik hastalıklar grubunda yer almakta olup tüm vücutta koagulopatiye bağlı patolojilere neden olabilir. Biz antitrombin III eksikliğine bağlı derin ven trombozu (DVT) ve inme gelişen bir hastayı sunarak koagulopati saptanan hastalarda erken tanı ve tedavinin önemini vurgulamak istedik. Olgu sunumu: 27 yaşında erkek hasta, konuşma bozukluğu şikayeti ile acil servise başvurdu. Hastanın nörolojik muayenesinde orta düzeyde motor afazi saptandı. Alt ekstremitelerde şişlik ve palpasyonla ağrı mevcuttu. Vital bulguları stabildi, tansiyonu 130/80 olarak ölçüldü. Daha önce bir kez DVT nedeniyle düşük molekül ağırlıklı heparin başlanmış ancak düzensiz kullanım öyküsü mevcuttu. Çekilen kranial manyetik rezonans görüntülemesinde sol temporal bölge ve bazal ganglion düzeyinde akut enfarkt saptandı. Etyolojik tarama yapıldığında hastada antitrombin III eksikliği saptandı. Sonuç: Sadece genç inme hastalarında değil risk faktörü olmadığı halde tromboz (DVT gibi) öyküsü olan tüm hastalarda etyolojik araştırma yapılması morbidite ve mortalite riskini azaltacak, tekrarlayan trombozları önleyecektir.