55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
BENİGN EPİZODİK UNİLATERAL MİDRİYAZİSİN EŞLİK ETTİĞİ MİGREN OLGUSU
CANSU AYDIN KAYA 1 HİLMİ UYSAL 1

1- AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ABD
 
Özet:

BENİGN EPİZODİK UNİLATERAL MİDRİYAZİS (BEUM) , İNTERMİTTAN PUPİL ASİMETRİSİNİN İZOLE, BENİGN BİR NEDENİDİR. EPİZODLARA GÖRME BULANIKLIĞI, ORBİTAL BÖLGE AĞRISI, BAŞ AĞRISI VEYA FOTOSENSİVİTE EŞLİK EDEBİLİR.LİTERATÜRDE BEUM İLE MİGREN BİRLİKTELİĞİ OLAN İLGİLİ BİRÇOK OLGU BİLDİRİLMİŞTİR. BİZİM OLGUMUZDA 19 YAŞINDA KADIN HASTA BİRER GÜN ARAYLA 2 KERE MEYDANA GELEN SOL GÖZ BEBEĞİNDE BÜYÜME ,SOL GÖZDE BULANIK GÖRME EŞ ZAMANLI SOL PARİETAL BÖLGEDE OLAN ZONKLAYICI BAŞ AĞRISI TARİFLEYEREK BAŞVURDU. AĞRISI YAKLAŞIK 4 SAAT SÜRMÜŞ. ŞİDDETİ HAFİF BAŞLAYIP YAVAŞÇA 5/10 A KADAR ARTMIŞ SONRASINDA İLAÇSIZ DÜZELMİŞ. BULANTI VE KUSMA EŞLİK ETMEMİŞ. EŞLİK EDEN FOTOFOBİ VARMIŞ, SONOFOBİ VE OSMOFOBİ YOKMUŞ.DAHA ÖNCESİNDE AYDA 2-3 KERE OLAN ZONKLAMA ŞEKLİNDE OLAN BAŞ AĞRILARI OLUYORMUŞ.BİLİNEN BAŞKA HASTALIĞI YOK. AİLEDE MİGREN ÖYKÜSÜ YOK.HASTANIN NÖROLOJİK MUAYENESİ VE KANLARI NORMALDİ. BEUM İLE SEYREDEN MİGREN DÜŞÜNÜLEREK ATAK TEDAVİSİ DÜZENLENDİ. BEUM’UN PATOFİZYOLOJİSİ HENÜZ KESİN OLARAK BİLİNMEMEKTEDİR. BAZI KAYNAKLAR SEMPATİK VE PARASEMPATİK SİSTEM ARASINDAKİ UYUMSUZLUĞA BAĞLI OLDUĞUNU VE SIKLIKLA MİGRENE EŞLİK ETTİĞİNİ, BAZILARI İSE OFTALMOPLEJİK MİGRENİN BİR ALT TİPİ OLDUĞUNU İLERİ SÜRMEKTEDİR. KLİNİK ETYOLOJİ OLARAK GENİŞ BİR ARALIKTA SEYREDEN BU DURUMA YOL AÇAN BENİGN DURUMLARI AYIRMANIN KLİNİK PRATİKTE ÖNEMLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMEKTEYİZ. AYRICA BEUM İLE SEYREDEN EPİZODİK AURASIZ MİGREN OLGUMUZ İLE LİTERATÜRE KATKIDA BULUNMAYI AMAÇLADIK.