55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
POST TRAVMATİK DİSTONİK TREMOR OLGUSU
ZEYNEP MELTEM ARSLAN 1 ERCAN KÖSE 1 MİRAÇ AYŞEN ÜNSAL 1 MEHMET GÜNEY ŞENOL 1 MEHMET FATİH ÖZDAĞ 1

1- SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SULTAN ABDÜLHAMİT HAN EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Olgu:

Giriş: Hareket hastalıkları genellikle santral patolojilerden kaynaklanır, ancak periferal patolojilere bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Medulla spinalis yaralanmasına yol açan boyun travması hem santral hem de periferal orijine örnek gösterilebilir. Olgu: 24 yaşındaki erkek hasta her iki el ve parmaklarda yaklaşık 2,5 yıl önce başlayan ve giderek artan titreme şikayetiyle tarafımıza başvurdu. İlaç ve madde kullanım öyküsü yoktu. Ailesinde hareket hastalığı öyküsüne rastlanmadı. Muayenesinde üst ekstremite distallerinde distonik tremor tespit ettik. Serum seruloplazmin ve 24 saatlik idrarda bakır düzeyi normal sınırlardaydı. Tiroid fonksiyon testleri, metabolik panel, paraneoplastik belirteçler normal düzeydeydi. Kranial MR görüntülemelerinde hareket bozukluğunu açıklayacak tutulum görülmedi. Periferik yaymada akantosit yoktu. Sinir iletim çalışması normaldi. Levo-dopa’ya yanıt alınamadı. Anamnez detaylandırıldığında 3 yıl önce araç içi trafik kazası geçirdiği, arabanın ön camından dışarı fırladığı, 4-5 saat bilinci kapalı olduğu öğrenildi ve hasta yakınmalarının bu kaza sonrası geliştiğini ifade etti. Hastanın servikal MR’de C6-C7 seviyesinde her iki nöral köke ve spinal korda bası yapan disk protrüzyonu ve spinal kordda myelomalazi tespit edildi. Hasta 2 hafta sonra beyin cerrahi tarafından operasyona alındı. Sonuç ve Tartışma: Hareket bozukluğu ile başvuran hastalarda tabloyu açıklayacak primer patolojilerin yanında travma mutlaka sorgulanmalıdır. Hastamızın şikayetleri kazadan sonra gelişmişti. Yapılan incelemeleri ile hastanın distonik tremorunun whiplash yaralanmaya bağlı olduğu kanısındayız.