55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TÜBERKÜLOZU: İKİ OLGU SUNUMU
BEGÜM CENGİZLER 1 ZEYNEP EZGİ BALCIK 1 MUAZZEZ GÖKCEN KARAHAN 1 CENGİZ DAYAN 1 HAYRUNNİSA DİLEK ATAKLI 1

1- BAKIRKÖY PROF.DR.MAZHAR OSMAN RUH SAĞLIĞI VE SİNİR HASTALIKLARI EAH
 
Olgu:

SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TÜBERKÜLOZU: İKİ OLGU SUNUMU Giriş: Mycobacterium tuberculosis, primer olarak akciğer olmakla birlikte santral sinir sistemi dahil yaygın dağılım gösterebilmektedir. Beyin, spinal kord ve meninkslerde küçük odaklarının gelişimi ile başlayan hastalık; tüberküloz menenjit, tüberküloz ensefalit, intrakranial tüberkülom veya beyin absesi olarak progresif faza geçebilmektedir. Olgu 1: 19 yaşında Afgan erkek hasta 3 gündür olan halsizlik ve bilinç bulanıklığı şikayeti ile acil servise başvurdu. Özgeçmişinde göğüs hastalıklarında tüberküloz şüphesiyle takip edildiği öğrenildi. Nörolojik muayenesinde ense sertliği pozitif olan hasta letarjik, emir almıyordu, sol nazolabial sulkusu silik, sağ tarafta früst parezisi mevcuttu. Kranial MR görüntülemesinde solda talamustan mezensefalon ve serebelluma uzanan ,belirgin kontrastlanma gösteren, T2 hiperintens lezyonlar saptandı . Beyin omurilik sıvısında 370 eritrosit görüldü, lökosit görülmedi. BOS proteini 140, BOS glukozu/ eş zamanlı kan glukozu 11.4/ 80 mg/dL saptandı. Hastanın mevcut BOS bulguları ile santral sinir sistemi tüberkülozu olabileceği düşünüldü ve 4’ lü antitüberküloz tedavi başlandı. Takibinde klinik belirgin düzelme saptanan hasta poliklinik takibi ve antitüberküloz tedavi önerisiyle taburcu edildi. Olgu 2 1 gün önce sağ tarafı görememe ve tüm vücutta kasılma şikayeti ile başvuran 27 yaşında erkek hastanın öyküsünde 2014 yılında akciğer tüberkülozu tedavisi aldığı öğrenildi. EEG ‘sinde sol temporoparietal bölgede jeneralize diken dalga aktivitesi görüldü. Kranial MR’ ında sol parietalde yuvarlak, milimetrik kontrast tutan lezyon saptandı.Kliniğinde belirgin düzelme izlenen ve kontrol EEG’ sinde aktif epileptiform anomali saptanmayan hasta enfeksiyon hastalıkları ve verem savaş dispanseri kontrolü önerilerek taburcu edildi. SONUÇ: Santral sinir sitemi tüberkülozu nadir görülen enfeksiyonlardan olsa da ülkemizde ayırıcı tanıda mutlaka akılda olması gereken tanılardan biridir.