55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
AYIN EVRELERİ VE EPİLEPTİK NÖBET SIKLIĞI ARASINDA BİR İLİŞKİ; GERÇEK Mİ, EFSANE Mİ?
SEVİM ŞAHİN 1 VEDAT ATAMAN SERİM 1

1- GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ
 
Olgu:

Ayın evreleri ile epileptik nöbetlerin ortaya çıkışı hakkında halk arasında olan söylentinin gerçekliği bir süredir bilimsel açıdan sorgulanmaktadır. Bazı çalışmalar özellikle ayın dolunay evresi ile epileptik nöbetlerin sıklığının artması arasında zayıf pozitif bir ilişki saptamışsa da retrograd olarak yapılan çoğu çalışmada bu ilişki doğrulanmamıştır. Bununla beraber nöroloji pratiğinde özellikle mental retarde olan epilepsi hastalarının bakıcıları tarafından, ayın bazı evrelerinde hastaların epileptik nöbetlerinin arttığına dair geri bildirimler alınmaktadır. Burada ayın özellikle son dördün evresinde nöbetleri artan bir olgu sunulmaktadır. 31 yaşında kadın hasta olan olgumuz 3 yaşında geçirdiği menenjit nedeniyle mental retarde idi ve hafif sağ spastik hemiparezisi mevcuttu. Hasta 3 yaşından beri epilepsi tedavisi almakta idi. Multipl antiepileptik tedavi altında ayda 7-8 kez jeneralize tonik klonik nöbetleri devam ediyordu. Hastanın bakıcılığını üstlenen annesi ısrarla, epileptik nöbetlerinin yarısından çoğunun özellikle ayın son dördünden hilale kadar olan evrede yoğunlaştığını ifade ediyordu. Ayın evrelerinin birçok kronobiyolojik olayda pivotal rol oynadığı bilinmekle beraber günümüzde mecut ışık kirliliği nedeniyle luminosite ile ilişkili olaylar hakkında yorumda bulunmak zor bir hal almaktadır. Bilimsel çalışmalar ile ortaya konulmuş güvenilir veriler olmamakla beraber nöroloji pratiği epilepsi ile ayın evreleri arasında bir ilişki olduğunu düşündürmektedir. Bu ilişkinin ifade edildiği hasta grubunun özellikle mental retardasyonu olan hastalardan oluşmasının dikkate değer olduğunu düşünmekteyiz.