55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
İDİOPATİK PARKİNSON HASTASINDA SALBUTAMOL İLE TETİKLENEN DİSKİNEZİ
GÖKÇEN HATİPOĞLU 1 SULTAN DİDEM AYDENİZ 1 SEHÜR SİBEL ÖZKAYNAK 1

1- AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
 
Olgu:

Diskinezi , genç başlangıçlı Parkinson hastalarında daha fazla görülen hiperkinetik bir semptomdur.Parkinsoniyel ilaçlara bağlı oluşabileceği gibi stres , ruhsal durumlar , ilaçlarla etkileşime girebilen diğer ilaçlar , bronkodilatatör ajanlar gibi bir çok nedene bağlı tetiklenebilir. 52 yaşında genç başlangıçlı parkinson hastalığı ile tarafımızca takipli, diskinezi geliştirmesi nedeniyle COMT inhibitörlü kombinasyonların medikasyonda kullanılamadığı hasta; bir haftadır belirgin artış gösteren ballistik özellikleri olan şiddetli diskinezi ile acil servise başvurdu.Hastanın parkinsoniyel ilaçlarında uzun süredir değişiklik yapılmamış ve ilaç fazla kullanımı yokken geliştirdiği diskinezi etiyolojisine yönelik servisimize yatışı yapıldı.Kullandığı antibiyotikler enfeksiyon tablosu olmaması nedeniyle kesildi.Genel kan tablosu normaldi ve herhangi bir enfeksiyon odağı yoktu.Kullandığı bronkodilatatör ajan son bir ay içinde başlanmıştı. Göğüs hastalıkları ile görüşüldü ve salbutamol kesilerek takibe alındı.Hastanın diskinezisi tamamen geriledi , üç gün takibinde tekrarlamaması üzerine salbutamol ile tetiklenmiş diskinezi olarak düşünülüp taburcu edildi. Diskinezinin arttığı durumlarda kullanılan ilaçlara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamak ve bronkodilatatör ajanların diskinezi ,miyokloni ve tremor gibi yan etkileri olabileceğini belirtmek için bu vaka sunulmaya değer görülmüştür.