55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
ELEKTROMİYOGRAFİ İNCELEMESİNİN NEDEN TEKRARLANDIĞINA İLİŞKİN DENEYİMLERİMİZ
IŞIL YAZICI GENÇDAL 1 AYŞE NUR ÖZDAĞ ACARLI 2 AHMET SERKAN EMEKLİ 2 AYŞE DENİZ ELMALI YAZICI 2 MEHMET BARIŞ BASLO 2 ALİ EMRE ÖGE 2 ELİF KOCASOY ORHAN 2

1- BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
2- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, KLİNİK NÖROFİZYOLOJİ BİLİM DALI
 
Amaç:

Takip ve/veya tanı doğrulama amacıyla elektromiyografi (EMG) incelemesinin tekrar istenmesi referans bir merkezin günlük pratiğinde sık karşılaşılan bir durumdur. Neden tekrar inceleme istendiğinin sorgulanması ve anlaşılabilmesi amacıyla EMG laboratuvarına yönlendirilen hastalar arasında son bir yıl içinde EMG incelemesi olanlar demografik ve elektrofizyolojik özellikleri ile iki farklı ayda kaydedilerek karşılaştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem:

Laboratuvarımıza 26/11/2018-31/12/2018 tarihleri arasında (birinci dönem) başvuran 457 hastadan 35’i (%7,7) ile 01/07/2019-08/08/2019 tarihleri arasında (ikinci dönem) başvuran 487 hastadan 38’i (%7,8) çalışmaya dahil edildi.

Bulgular:

Birinci dönemde değerlendirilen otuz beş hastanın mevcut 48 EMG incelemesinin; 21’i üç ay, 11’i altı ay ve 16’sı da son bir yıl içinde yapılmıştı. EMG isteğinin en sık, motor nöron hastalığı (MNH) ve polinöropati tanılarına yönelik doğrulama veya takip amacıyla yapıldığı görüldü. On iki hastadan herediter/edinsel polinöropati, 7 hastadan MNH/radikülopati, 3 hastadan brakiyal pleksopati, 3 hastadan radikülopati, 2 hastadan fasiyal paralizi, 2 hastadan miyastenia gravis, 2 hastadan tuzak nöropati ön tanılarıyla, 4 hastadan ise periferik sinir yaralanması nedeniyle tekrar EMG istenmişti. İkinci dönemde değerlendirilen 38 hastanın toplam 41 EMG incelemesinin 13’ü üç ay, 12’si altı ay, 16’sı son bir yıl içinde yapılmıştı. Ondört hastadan herediter/edinsel polinöropati, 4 hastadan MNH/MMN, 11 hastadan radikülopati, 3 hastadan miyastenia gravis, 2 hastadan tuzak nöropati, 1 hastadan miyopati ön tanılarıyla, 3 hastadan da periferik sinir yaralanması nedeniyle tekrar EMG istenmişti. Yılın iki farklı döneminde tekrarlanan EMG incelemeleri değerlendirildiğinde hem sayısal hem de içerik olarak benzer oldukları saptandı.

Sonuç:

Bu çalışmada hem kış hem de yaz dönemlerinde, bir ay gibi kısa bir zaman diliminde EMG laboratuvarında değerlendirilen hastaların içinde daha önce EMG yapılmış olanlar gözden geçirilmiştir. Tekrar EMG yapılan hastaların sayısının toplam EMG sayısına oranla nispeten az olduğu görülmüştür. Hem ön tanılar hem de elektrofizyolojik bulgularda bir yıllık sürede belirgin bir fark olmadığı görülmüştür.