55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
KÜME BAŞ AĞRISINDA SUBOKSİPİTAL STEROİD ENJEKSİYONU UYGULAMASI
BENGİ GÜL TÜRK 1

1- ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, İSTANBUL
 
Özet:

GİRİŞ Küme baş ağrısı (KB) popülasyonun yaklaşık %0,1’ini etkileyen nadir görülen bir primer baş ağrısıdır. KB’deki ağrının dayanılmaz şiddeti göz önüne alındığında, uygun tedaviyi başlatmak, hastaların yaşam kalitesini yükseltmek için çok önemlidir. Tedavi yaklaşımı üç basamak altında toplanmaktadır: Atak tedavisi, Geçiş tedavisi ve Profilaktik tedavi. Geçiş tedavisi olarak suboksipital steroid enjeksiyonu uygulanmış olan bir KB olgusunu sunmayı amaçladık. OLGU SUNUMU Özgeçmişinde özellik bulunmayan 32 yaşında erkek hasta; 10 gün önce başlayan baş ağrısı şikâyeti ile polikliniğimize başvurdu. Baş ağrısı; her gece uyuduktan birkaç saat sonra sağ göz çevresinde, oyuluyormuş gibi bir his ile çok şiddetli olarak başlıyor ve hastayı uykudan uyandırıyormuş. Ağrı sırasında gözde kızarma, yaşarma ve göz kapağında düşüklük oluyormuş. Eşlik eden bulantı, kusma, ışık ya da ses hassasiyeti bulunmuyor. Ağrısı basit ağrı kesicilere kısmen yanıtlı; 1-2 saat içinde ağrı kesiliyormuş. Sorgulandığında; buna benzer bir ağrılı dönemin yaklaşık 1 yıl önce de olduğu öğrenildi. Yaklaşık 1 ay boyunca hemen hemen her gece benzer ağrı atakları olmuş. Hastanın nörolojik muayenesinde özellik saptanmadı. Yapılan kontrastlı kranyal MR incelemesinde anlamlı patolojik bulgu saptanmadı. Küme baş ağrısı tanısı ile hastaya oral 480 mg/gün verapamil tedavisi başlandı. Atak tedavisi olarak inhaler O2 önerildi. Bunların yanı sıra hastaya subkutan olarak bilateral suboksipital steroid (40 mg metilprednizolon) enjeksiyonu uygulandı. Enjeksiyon sonrası atağı hiç tekrar etmeyen hastanın verapamil tedavisi 2 aya tamamlanarak kesildi; son 4 aydır ağrısız olarak hastanın izlemine devam edilmektedir. SONUÇ Suboksipital steroid enjeksiyonları, KB’de kümelenme dönemi başlangıcında atak sıklığını ve şiddetini azaltmada uygulaması kolay ve güvenilir bir yöntem olarak tercih edilebilecek bir uygulamadır.