55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
İNME MERKEZİ OLARAK AKUT İSKEMİK İNMEDE ENDOVASKÜLER TEDAVİ DENEYİMİMİZ
GÜLHAN YILDIRIM 1 HACI ALİ ERDOĞAN 1 DİDEM GİRGİN 1 FATOŞ DAĞDALEN 1 MURAT ÇABALAR 1 VİLDAN YAYLA 1

1- SBÜ BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ NÖROLOJİ EĞİTİM KLİNİĞİ, İSTANBUL
 
Özet:

Amaç: İnme dünyada dizabiliteye neden olan önemli hastalıklardan biridir. Hiperakut dönemde uygun hastalarda ön sistem büyük damar tıkanıklıklarında geri çekilebilir stentler ile mekanik trombektomi uygulaması etkinliği kanıtlanmış tedavi yöntemlerindedir. Son çalışmalara göre ilk 4,5 saatte İV-tPA ile birlikte kullanılması önerilen mekanik trombektomi işlemi, uygun hastalarda 24 saate kadar uygulanabilir. Tedavide amaç tam rekanalizasyondur (TICI 2b/3). İnme merkezimizde son 2 yılda mekanik trombektomi (MK) veya MK+İV-tPA uygulanan hastaların genel verileri ve merkezimizin parametreleri sunuldu. Yöntem: İnme merkezimizde 2018-2019 yılları arasında MK veya MK+İV-tPA uygulanan hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların demografik özellikleri ve komorbid hastalıkları kaydedildi. Semptom-kapı ve semptom-ponksiyon zamanları, geliş-çıkış mRS ve NIHSS skorları, uygulanan tedavi yöntemi ve rekanalizasyon derecesi ve bu verilerle prognoz ilişkisi değerlendirildi. Sonuç: MK veya MK+İV-tPA uygulanan hasta sayısı 48 olup (27E/21K) 29 hastaya MK, 12’sine MK+ bolus İV-tPA ve 7’sine MK+ tam doz İV-tPA uygulandı. Hipertansiyon, AF ve DM en sık komorbid hastalıklardı (sırasıyla %48, %23 ve %15). Yaş ortalaması 66±15yıl, geliş mRS 2±2, geliş NIHSS 14±5, semptom-kapı zamanı ortalama185 dk ve kapı-ponksiyon zamanı 118 dakikaydı. MK veya MK+İV-tPA uygulanan hastaların çoğunluğunda tam veya kısmı rekanalizasyon (%64-21) sağlandı. Hemorajik transformasyon %73 hastada gerçekleşti. Trombektomi uygulanan hastaların 5’i kaybedildi. Yorum: Akut iskemik inmede (AİS) tıkalı arteri açma ve iyi klinik sonlanım için İV-tPA ve MK etkinliği kanıtlanmış tedavi yöntemleridir. Başarı çoğunlukla zaman bağımlıdır. Semptom-kapı ve kapı-ponksiyon zamanlarımız önerilen sürelerden hafif uzun bulundu. AİS’te farkındalığın arttırılması, yeni yönetmelikle hastane dışı-içi organizasyonun iyileştirilmesi işlem sonrası komplikasyon oranlarını da azaltarak iyi klinik sonlanım sağlanması açısından önemli olacaktır.