55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
İNME İLE PREZENTE TAKAYASU ARTERİTİ OLGUSU
SELİN ÖZMEN 1 TEMEL TOMBUL 1 HASAN HÜSEYİN KARADELİ 1 NESLİHAN CÜCEMEN 1

1- MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Olgu:

Takayasu arteriti(TA)genellikle genç kadınları etikeleyen büyük arterlerin inflamasyonu ve iskemik belirtileri ile karakterize bir hastalıktır.Aorta ve onun geniş dallarını etkiler.Koroner arter hastalığı renovasküler hipertansiyon intestinal iskemiye neden olabilir(1)Kol klodikasyosu baş dönmesi amorozis fugaks ve senkop en sık belirtileridir(2)Erken dönemde radyal nabzın palpe edilememesi,her iki kol ve bacak arasında belirgin kan basıncı farkı saptanabilir.A.subklavya stenozuna bağlı üst ekstiremitelerde kan basıncı daha düşüktür.Supraklaviküler bölge ve karotisler üzerinde üfürüm duyulur.Bugüne kadar 5000 hasta Takayasu arteriti olarak kaydedildi. Etiyoloji hala tam olarak bilinmemektedir, ancak erken tanı ve dolayısıyla erken tedavi daha iyi bir prognozu mümkün kılmıştır(3) 57 YAŞINDA RUS KADIN 2 YILDIR BAŞ DÖNMESİ ÇİFT GÖRME ŞİKAYETLERİ VE 3 AYDIR SAĞ KOL BACAKTA GÜÇSÜZLÜK UYUŞMA ATAKLARI ŞİKAYETLERİ İLE BAŞVURdu.DİFMRDA SOL HEMİSFERDE FRONTOPARİETALDE AKUT-SUBAKUT MULTİPL İSKEMİK ODAKLAR İZLENDİ.KRONİK HASTALIK,SOYGEÇMİŞTE ÖZELLİK YOK.20 PAKET/YIL SİGARA ÖYKÜSÜ VAR.CRP VE ESR DEĞERLERİ NEGATİF.HER İKİ ÜST EKSTİREMİTEDE NABIZLAR ALINAMADI.MR ANJİYODA HER İKİ MCA M1 VE İCA BİFURKASYONUNDAN SONRAKİ SEGMENTTE DÜZENSİZLİK VE FOKAL DARLIKLAR DİKKAT ÇEKTİ.DOPPLER USGDE HER İKİ VERTEBRA V1-V2 SEGMENTLERDE PATOLOJİK DAMPENED AKIMI SAPTANdı.HER İKİ VERTEBRAL ARTER ORJİNİNDE ŞÜPHELİ DARLIK İMAJI ALINdı.TANISAL DSA YAPILDI.BÜYÜK DAMAR VASKÜLİTİ İLE UYUMLU İZLENDİ.ROMATOLOJİ GÖRÜŞÜ ALINDI.MEVCUT KLİNİK VE DSA SONUCU İLE BÜYÜK DAMAR VASKÜLİTİ DÜŞÜNÜLDÜ.İMMUNSUPRESİF TEDAVİ BAŞLANDI.SEMPTOMATİK SOL İCADA %99 DARLIK İZLENMESİ ÜZERİNE KVC TARAFINDAN BAŞARILI ENDARETEREKTOMİ YAPILDI TA’DAKİ İSKEMİK STROKE DA ALTTA YATAN MEKANİZMA NET DEĞİDİR:ARTERİEL TROMBOZ VE VASKÜLİTE İKİNCİL VASKÜLER DARLIK,KAROTİS ANEVRİZMA,AORTİK DOLAŞIMDAN KAYNAKLI EMBOLİZM,VASKÜLER DARLIĞIA BAĞLI HEMODİNAMİK ORJİN, HİPERTANSİF ENSEFALOPATİDE VASOSPASM YADA NADİREN KAROTİS ARTER DİSEKSİYONU.(4)İSKEMİK SVO İLE GELEN VE TAKAYASU ARTERİTİ TANISI ALAN BU VAKAYI DEMONSTRATİF ÖZELLİKLERİNDEN DOLAYI SUNMAYI AMAÇLADI 1)Cerebrovasculer events in Takayasu arteritis:a multicenter-case control study,journal of Neurology https://doi.org/10.1007/s00415-018-8744-8 2)Intracrarianl ve Extracranial Neurovasculer Manşfestations of Takayasu Arterştis ,orıgınal resaerch extracranial vasculer http://dx.doi.org/10.3174/ajnr.A5095 3) Takayasus arteritis , The Lancet http://doi.org/10.1016/S0140-6736(00)02701-X 4)Cerebrovasculer events in Takayasu arteritis: a multicenter case-controlled study Journal of Neurology https://doi.org/10.1007/s00415-018-8744-8