55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
ABDUSENS PARALİZİ KLİNİĞİ İLE GELEN YENİ TANI LENFOMA OLGUSU
AYŞE GÜRBÜZ YENİÇERİ 1 SERKAN DEMİR 1 EMRAH KILIÇASLAN 2 MEHMET FATİH ÖZDAĞ 1

1- SULTAN ABDULHAMİD HAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
2- SULTAN ABDULHAMİD HAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMATOLOJİ KLİNİĞİ
 
Olgu:

ERİŞKİNDE ALTINCI SİNİR FELCİ, EN SIK GÖRÜLEN KRANİYAL SİNİR FELCİ OLUP,İDİOPATİK OLABİLECEĞİ GİBİ ENFARKT, TRAVMA, NEOPLAZM, DEMİYELİZAN HASTALIKLAR, SARKOİDOZ, MASTOİDİT, MENENJİT VE DEV HÜCRELİ ARTERİT GİBİ DURUMLARDA SIKLIKLA ETİYOLOJİDEN SORUMLUDUR. 60 YAŞINDA KADIN HASTA BİR HAFTADIR OLAN ÇİFT GÖRME ŞİKAYETİYLE BAŞVURDU. ÇİFT GÖRME ŞİKAYETİ ANİDEN BAŞLAMIŞTI. SORGULANDIĞINDA YAKLAŞIK ÜÇ HAFTADIR OLAN YAYGIN VÜCUT AĞRISINDAN ŞİKAYETÇİYDİ. YAKINMALARINA ATEŞ, HALSİZLİK, YORGUNLUK, GECE TERLEMELERİ EŞLİK EDİYORDU. BİLİNEN HASTALIK ÖYKÜSÜ YOKTU. NÖROLOJIK MUAYENESİNDE BİLİNÇ AÇIK, KOOPERE, ORYANTE İDİ. SAĞ GÖZDE DIŞA BAKIŞ KISITLILIĞI DIŞINDA KRANİAL SİNİR MUAYENESİ NORMALDİ. KAS GÜCÜ DOĞAL SINIRLARDA, DUYU DEFİSİTİ YOKTU . DERİN TENDON REFLEKSLERİ HİPOAKTİFTİ. TDY BİLATERAL LAKAYT İDİ. KAN TETKİKLERİNDE WBC - 4,83 10^3/MM^3 HGB - 10,7 G/DL PLT - 39 10^3/MM^3 CRP 339 MG/L SERUM LDH 5807 U/L SEDİMANTASYON - 128 MM/SAAT PROCALCİTONİN - 0,65 NG/ML INR - 1,25 FERRİTİN - 13493,52 NG/ML DÜZEYİNDEYDİ. KANDA BAKILAN TÜM VİRAL VE BAKTERİYEL MARKERLAR NEGATİFTİ. VASKÜLİT MARKERLARI NEGATİFTİ. HASTAYA DİPLOPİ AYIRICI TANISI İÇİN PLANLANAN KONTRASTLI BEYİN VE ORBİTA MR İNCELENDİĞİNDE POSTKONTRAST SERİLERDE KORONAL VE SAGİTTAL KESİTLERDE NOKTASAL TARZDA KONTRASTLANMA VE DURADA HAFİF KALINLAŞMA DİKKAT ÇEKİCİYDİ. B SEMPTOMLARI OLAN AYNI ZAMANDA TROMBOSİTOPENİ, YÜKSEK LDH DEĞERLERİ OLAN HASTA İNFİLTRATİF SÜREÇLER AÇISINDAN HEMATOLOJIYE KONSÜLTE EDİLDİ. PERİFERİK YAYMASI DEĞERLENDİRİLEN HASTANIN TROMBOSİT SAYISI 80.000/MM3 CİVARINDA VE HAFİF SOLA KAYMASI MEVCUTTU. AYNI ZAMANDA HASTAYA KONTRASTLI TORAKS VE BATIN BT PLANLANDI. SONUÇLAR KARACİĞERDE VE DALAKTA TUTULUMA DA İŞARET ETMEKTEYDİ. HASTANIN HEMATOLOJI KLİNİĞİNDE YAPILAN KEMİK İLİĞİ VE KARACİĞER BİYOPSİSİNİN HER İKİSİDE DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA İLE UYUMLU BULUNDU. HEMATOLOJI KLİNİĞİMİZDE TAKİP EDİLMEYE DEVAM EDEN HASTA TAKİBİNİN 2. AYINDA EX OLDU. BAŞVURUSUNUN 2 HAFTA ÖNCESİNE KADAR NORMAL HAYATINI İDAME ETTİRDİĞİ HALDE AKUT GELİŞEN ÇİFT GÖRME ŞİKAYETİ İLE LENFOMA TANISI ALAN OLGU BİZE ABDUSENS PARALİZİDE GENİŞ ETYOLOJIK ARAŞTIRMANIN ALTTA YATAN CİDDİ HASTALIK UNSURLARININ SAPTANABİLMESİ ADINA NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU GÖSTERMEKTEDİR.