55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
NÖROSİFİLİZ : HACETTEPE’DEN 3 OLGU
DİLEK MUTLU 1 ECE GÖK ERSİN TAN IŞIN ÜNAL ÇEVİK MERYEM ASLI TUNCER

1- HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ABD
 
Olgu:

Nörosifiliz antibiyoterapinin tıbbi alanda yoğun kullanımıyla beraber nadir rastlanmakta olan ileri evre sifilitik tutulumdur. Sifilizin primer ve sekonder evrelerinde atlanması veya yetersiz tedavi edilmesi sonucu sistemik hastalık ilerleyerek parenkim tutulumu yapmakta , geri dönüşü zor nörolojik hasarlara neden olmaktadır. Bu bildiri ile nörolojik tutulum sebebi araştırılırken sifiliz tanısı alan hastalarımızı seri olarak sunuyoruz. Olgu 1: 58 yaşında erkek. Yaklaşık 30 yıl önce tüberküloz menenjiti düşünülerek tedavi edilen ancak tedaviye uyumsuz olan ve hidrosefali için ventriküloperitoneal şantı olan hasta son 5 yılda gelişen ataksik yürüyüş ve MR görüntülerinde uzun segment dorsal kord tutulumu nedeniyle demiyelinizan hastalık-intrakranyal hipotansiyon ayırıcı tanısı yapılırken BOS TPHA testi pozitif gelmesi üzerine tanı alarak tedavisi başlanmıştır. Olgu 2: 22 yaşında erkek. Ağır skolyoz nedeniyle uzun segment vertebral enstrumentasyonu olan hasta el ve ayakalrında uyuşma şikayetleri gelişince MR görüntülemesinde spinal kordda arka kordu tutan lezyonlar nedeniyle demyelinizan hastalık araştırmak üzere yatırıldı. Serum TPHA pozitif saptanarak tedavi başlandı. Olgu 3: 38 yaşında kadın. Mevcut bipolar bozukluk zemininde son 1 yıl içinde önce ataksi, ardından nöropsikiyatrik bulgular geliştirerek günlük aktivitelerinde tam bağımlı hale gelen , MR görüntülerinde serebral-serebellar atrofi dışında bulgu olmayan hasta enfeksiyöz-otoimmün ensefalitler açısından yatırılarak incelendi. BOS VDRL ve TPHA pozitif saptanan hastaya antibiyoterapi başlandı. Klinik yararlanımı olmayan hasta kaybedildi. Sonuç: Merkezimiz olarak erken tanınıp tedavi edilmesi elzem olan bu antiteyi ,tanı sürecindeki zorlukları, son 2 yıl içerisinde karşılaştığımız sifiliz olgularını özetleyerek vurgulamak, elimizdeki muayene videoları ile klasik nörosifiliz bulgularını görsel olarak paylaşmak istedik.