55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
PARANEOPLASTİK NÖROLOJİK SENDROM: 4 OLGU SUNUMU
VİLDAN GÜZEL 1 ASLİ YAMAN KULA 1 AZİZE ESRA BAŞAR GÜRSOY 1

1- BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ AD
 
Olgu:

Giriş: Paraneoplastik nörolojik sendrom (PNS), kanserlerin direkt yayılımı, metastaz ve metabolik etkileri ile açıklanamayan otoimmün mekanizmalar aracılığı ile gelişen nadir nörolojik hastalıklardır. Bu bildiride, farklı klinik bulgularla kliniğimize başvuran PNS olguları sunuldu. 1.Olgu: Bir yıl önce sağ optik nörit öyküsü olan 66 yaşında erkek hasta, sol alt ekstremite baskın kuadriparezi kliniği ile başvurdu. DTR alt ekstremitelerde alınamadı. EMG subakut polinöropati ile uyumlu, BOS protein:312 mg/dl, anti-CV2 (+) idi. PET’de mediastinal LAP ve sağ ilak kemikte hipermetabolik alan izlendi.Toraks biyopsisi küçük hücreli akciğer kanser ile uyumluydu. Pulse steroid ve plazmaferez tedavisi uygulandı. 2.Olgu: 58 yaşında erkek hasta, bilinç değişikliği ve nöbet nedeni ile başvurdu. Beyin MRG normaldi. GABA-R Ab (+) idi Torax BT ve PET de mediastinal multipl LAP izlendi. İİAB biyopsisi küçük hücreli akciğer kanseri ile uyumluydu. Pulse steroid, plazmaferez ve IVIG tedavisi uygulandı. 3.Olgu: 54 yaşında kadın hasta bilinç değişikliği ile başvurdu. Beyin MRG normal, BOS protein: 71 mg/dl, anti-Hu (+) idi. Batın BT’de safra kesesinde kitle izlendi. Biyopsi safra kesesi kanseri ile uyumluydu. Pulse steroid tedavisi uygulandı. 4.Olgu: : 67 yaşında kadın hasta, boyun ve alt ekstremite proksimallerinde baskın kas güçsüzlüğü ile başvurdu. EMG’de miyojen tutulum izlendi. Batın BT’de pankreasda kitle izlendi. Anti-NXP2 Ab (+). Biyopsi, pankreas adenokarsinom ile uyumluydu. Pulse steroid ve IVIG tedavisi uygulandı. Sonuç: PNS farklı klinik bulgularla prezente olabilir, etiyolojinin belirlenemediği hastalarda PNS akıla gelmelidir. Farklı nörolojik klinik bulgularla başvuran dört olgu, PNS tanısından şüphelenildiğinde, kanser taraması yapılmasının önemini vurgulamak için sunulmuştur.