55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
HİPERGLİSEMİYE SEKONDER EPİLEPTİK NÖBETLERİ VE GEÇİCİ KORTİKAL LEZYONU OLAN HASTA
ZEHRA AKTAN 1

1- NİĞDE ÖMER HALİSMEDİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Olgu:

HT, DM tanılı 68 yaşında erkek hasta acil servise bilinç kaybı baş ve gözlerde sola kayma çenede kilitlenme epizodu nedeniyle getirildi. Muayenede konfüzyon ve sol vizüel ihmal dışında patolojik bulgu yoktu. Kranial BTde akut patoloji görülmedi. MRda sol parietal kortikal bölgede diffüzyon kısıtlılığı, ADC ve T2 FLAIR sekansında hiperintens görünüm saptandı. Kan şekeri 523 mg/dl idi. BOSta hücre yok, protein ve biyokimya testleri glukoz yüksekliği dışında normal sınırlardaydı. Servise yatırılan hastanın hiperglisemiye yönelik tedavisi dahiliye tarafından düzenlendi. Sık tekrarlayan fokal nöbetleri uygun dozda fenitoin, valproik asit ve levetirasetam verilmesi ile kontrol altına alındı. Tedavi sonrası hiperglisemi ve bilinç durumunu düzelip epileptik nöbetleri tekrarlamadı. Bir ay sonra çekilen MRda sol parietalde görülen lezyonun kaybolmuş olduğu görüldü.