55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
BİR İLERİ YAŞ NÖROMYELİTİS OPTİKA OLGUSU
AYŞE GÜRBÜZ YENİÇERİ 1 SERKAN DEMİR 1 RIFAT ERDEM TOĞROL 1 MEHMET FATİH ÖZDAĞ 1

1- SULTAN ABDULHAMİD HAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Olgu:

NÖROMYELİTİS OPTİKA, NADİR GÖRÜLEN ANCAK OLDUKÇA CİDDİ BİR DEMİYELİNİZAN HASTALIKTIR. OPTİK SİNİRLERİN VE SPİNAL KORDUN AKUT YA DA TEKRARLAYAN DEMİYELİNİZAN ENFLAMASYONU İLE GÖRÜLÜR. 77 YAŞINDA KADIN HASTA 10 GÜN ÖNCE EKSTREMİTELERDE BAŞLAYAN UYUŞMA ŞİKAYETİ SONRASINDA OLAN GÜÇ KAYBI İLE BAŞVURDU. ÖNCESİNDE NORMAL OLAN HASTA BU SÜRE İÇİNDE TAMAMEN YATAĞA BAĞIMLI HALE GELMİŞ VE ÜRİNER İNKONTİNANSI GELİŞMİŞTİ. ÖZELLİKLE SIRTTA BELİRGİN OLMAK ÜZERE TÜM VÜCUTTA YAYGIN PARESTEZİK YAKINMALARI MEVCUTTU. BİLİNEN SİSTEMİK HASTALIK ÖYKÜSÜ YOKTU. GELİŞ NÖROLOJİK MUAYENESİNDE SAĞ GÖZDE PİTOZ VE HİPOFONİSİNİN OLMASI DIŞINDA KRANİAL SİNİR MUAYENESİ DOĞAL İDİ. KAS GÜCÜ HER İKİ ÜST EKSTREMİTEDE 5/5 SAĞ ALT EKSTREMİTE 0/5 SOL ALT EKSTREMİTE 1/5 DÜZEYİNDEYDİ. HER İKİ ALT EKSTREMİTEDE HİPOESTEZİ TARİF EDİYORDU. DERİN TENDON REFLEKSLERİ ABOLİK, TDY BİLATERAL EKSTENSÖRDÜ. BEYİN VE SPİNAL MR GÖRÜNTÜLEMELERİNDE MEDULLA SPİNALİSTE 2. SERVİKAL VERTEBRADAN 2. TORAKAL VERTEBRAYA KADAR UZANAN T2 HİPERİNTENS, SANTRAL YERLEŞİMLİ, HAFİF EKSPANSİF, KONTRAST TUTAN LEZYON GÖRÜLDÜ. HASTAYA LOMBER PONKSİYON YOLUYLA YAPILAN BOS İNCELEMESİNDE BOS BASINCI 16CMSU, GÖRÜNÜM BERRAK, RENKSİZ, PROTEİN 57,8 MG/DL HÜCRE SAYIMINDA LENFOSİTER AĞIRLIKLI TOPLAM 10HÜCRE/MM3 LDH (BOS) - 71 U/L BOS GLUKOZU 91 MG/DL (EŞ ZAMANLI KAN ŞEKERİ 190) LAKTAT - 3,6 MG/DL İDİ. OLİGOKLONAL BANT NEGATİFTİ. BAKTERİYEL VE VİRAL BOS KÜLTÜRLERİNDE ÜREMESİ OLMADI. BOS VE KANDA ÇALIŞILAN ENFEKTİF MARKERLAR NEGATİFTİ. NMO AÇISINDAN BAKILAN AQUAPORİN-4 ANTİKOR POZİTİFTİ. HASTAYA NÖROMYELİTİS OPTİCA ÖNTANISIYLA YATIŞININ İLK GÜNÜNDEN İTİBAREN PULSE TEDAVİ BAŞLANDI. 10 GÜN PULSE TEDAVİ ALDIĞI SÜREÇTE HASTANIN KLİNİĞİNDE DÜZELME SAĞLANAMAMASI VE KUADRİPLEJİ GELİŞMESİ ÜZERİNE HASTAYA PLAZMAFEREZ TEDAVİSİ BAŞLANDI. 5 KÜR PLAZMAFEREZ TEDAVİSİ SONRASI KONTROL MUAYENESİNDE ÜST EKSTREMİTEDE KAS GÜCÜ 4+/5 ALT EKSTREMİTE 1/5 DÜZEYİNDEYDİ. ANTİKOR POZİTİFLİĞİ İLE BİRLİKTE KESİN NMO TANISI ALAN HASTANIN TEDAVİSİ ÖNCELİKLE RİTÜKSİMAB AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLDİ. ANCAK BAKIM YETERSİZLİĞİ, DEKÜBİTUS ÜLSERİ VE KANDA YÜKSEK SAPTANAN AFR DEĞERLERİ NEDENİYLE HASTA RİTÜKSİMAB TEDAVİSİ İÇİN UYGUN GÖRÜLMEDİ.TABURCULUK SONRASI AYAKTAN TAKİBİNDE DEKÜBİTUS ÜLSERİ KONTROL ALTINA ALINAN HASTANIN TEDAVİSİ AZOTİYOPÜRİN+DÜŞÜK DOZ STEROİD OLARAK DÜZENLENDİ. TAKİBİNİN YAKLAŞIK 4. AYINDAKİ HASTA ASPİRASYON PNÖMONİSİ NEDENİYLE EX OLDU. İLERİ YAŞ GRUBUNDA ÖZELLİKLE 8. DEKAD VE ÜSTÜNDE MEYDANA GELEN AĞIR NÖROMİYELİTİS OPTİKA ATAKLARINDAKİ TEDAVİ YÖNETİMİNİN TARTIŞILMASI AMACIYLA BU VAKA SUNUMA UYGUN GÖRÜLDÜ.