55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
NORMAL OLGULARDA YÜZDE İKİ NOKTA AYRIMI DUYU MUAYENESİ BULGULARI
MEHMET BERKE GÖZTEPE 1 HİLMİ UYSAL 2

1- AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2- AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
 
Amaç:

İki nokta ayrımı testi düşük eşikli mekano respetörlerin yersel duyarlılığının değerlendirildiği bir kortikal duyu muayenesi yöntemidir. Muayene edilen vücut bölümüne göre duyarlılılığının değiştiği çok iyi bilinmektedir. Parmak ucu ile dildeki hassasiyetinin çok yüksek olduğu ve en kısa iki nokta ayrım mesafesine sahip oldukları tanımlanmıştır. Yüz nakli olgularının duysal reinnervasyonunu değerlendirdirirken yüzdeki iki nokta ayrımının dağılım özelliklerinin literatürde yeterince tanımlanmadığını gördük. Bu nedenle yüz dokusuna ait iki nokta ayrımı değerlerini hiçbir duysal yakınması olmayan olgularda muayene ettik.

Gereç ve Yöntem:

Klasik pergel biçimli 0.5 cm. hassasiyetli iki nokta ayrımı aracı ile 18 i erkek (24,5 ±7,31 yıl), 10 u kadın (25,2 ±4,44 yıl) olmak üzere, yaş ortalaması 24,75 ± 6,35 yıl olan toplam 28 sağlıklı gönüllüde yüzde iki nokta ayrımı duyu muayenesi yapılmıştır. Yüzün tüm alanı dikkate alınarak belirlenen toplam 16 noktada ölçüm yapıldı. Muayene süresi ortalama 5 dakika idi. Tüm muayene süresi boyunca katılımcıların gözleri kapalı tutulmuş ve tam olarak kaç nokta hissettiklerinin söylenmesi istenmiştir.

Bulgular:

Bulgular; Sağda, dudak altı: 0,75±0,28 cm, dudak üstü: 0,62±0,25 cm, göz altı: 1,25±0,28 cm, göz üstü: 1,50±0,40 cm, göz yanı: 1,25±0,50 cm, yanak: 2,12±0,47 cm, ağız yanı: 1,37±0,47 cm, çene: 2,00±0,40 cm; Solda, dudak altı: 0,80±0,27 cm, dudak üstü: 0,60±0,22 cm, göz altı: 1,25±0,28 cm, göz üstü: 1,375±0,47 cm, göz yanı: 1,375±0,62 cm, yanak: 2,625±0,75 cm, ağız yanı: 1,25±0,28 cm, çene: 1,875±0,25 cm. olarak bulunmuştur.

Sonuç:

Sağ ve sollu 16 noktadan ağız çevresinde dudak altı ve üstünde ortalama 0.6 cm. lik bir duyarlılık saptanır iken bu santralden perifere doğru ilerledikçe 2 cm. mesafeye çıkmaktadır. Göz çevresinde ortalama 1.5 cm. lik bir duyarlılık saptanmıştır. Duyarlılık tüysüz bölgelerden tüylü bölgeler doğru büyümektedir. Periferik sinir lezyonlarından sonra rejenerasyonun izlenmesinde duyu muayenesi önemli bir rehberdir. Yüz lezyonlarında iki nokta ayrımı muayenesinin yüzün farklı terlerinde değişik olması nedeniyle normal olgulardaki dağılım örüntüsünün bilinmesi tanı ve izlem açısından yardımcı olacak önemli bir bilgi olduğu kanısındayız.