55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
EPİLEPSİ HASTALIĞINDA BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ
SELDA KESKİN GÜLER 1 LEVENT ERTUĞRUL İNAN 1

1- SBÜ ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Olgu:

Giriş: Tam bir epilepsi tedavisinin medikal, cerrahi ve davranışsal olarak 3 ayağı vardır. Epilepside bilişsel davranışçı tedavi (BDT) olarak Andrews/Reiters metodu ilk kez 1987 yılında tanıtılmış ve 2015 yılında güncellenmiştir. 28 yıldır dirençli epilepsi tanısı ile takip edilen 33 yaşında kadın hastaya bu metod temelli BDT uygulandı. Depresyon, anksiyete, yaşam kalitesi ve nöbet sıklığı takip edildi. Olgu Sunumu: Fotik uyarı ile tetiklenen oksipital lob epilepsisi tanısı ile takip edilen hasta için yıllar içinde pek çok antiepileptik denenmiş ancak tam olarak nöbet kontrolü sağlanamamıştı. Hasta için Andrews/Reiters tarafından epilepsi hastaları için geliştirilen yöntemden ilham alınarak görüşmeler tasarlandı. İlk görüşmenin ardından iki haftada bir kez olacak şekilde toplam 13 seans görüşme yapıldı. Epilepsili Hastalarda Yaşam Kalitesi Ölçeği (QOLIE-31), Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ), İlaç Uyumu Değerlendirme Ölçeği (MARS), Nörolojik Bozukluklarda Depresyon Ölçeği Epilepsi (NDDI-E) ölçekleri uygulandı. Ölçekler başlangıçta, beşinci görüşmede ve terapi bittikten sonra toplamda 3 kez uygulandı. Hastanın tüm süreç boyunca 9 kez aura hissi oldu. Bunlardan ikisinde aura sonrası fokal belirtilerin olduğu nöbeti oldu. Diğer 7 aura hissinden sonra epileptik dönüşüm olmadı. Hasta görsel auraları başladığında solunum egzersizleri yapmaya başladı. Bu şekilde auranın ilerlemesini durdurabildiğini ifade etti. Hastanın yaşam kalitesi, depresyon ve anksiyete ölçek skorlarında iyileşme oldu. İlaç uyumsuzluğu çok nadir olan hasta 5.seanstan sonra antiepileptiklerini tamamen düzenli kullanmaya başladı. Tartışma: Epilepside psikiyatrik yaklaşımlı tedaviler yaşam kalitesine ve duygusal iyilik haline katkı sağlayabilir. Kazanılan davranışlar altta yatan epileptik nöral ağları değiştiriyor olabilir. Bizim hastamızda mevcut antiepileptik tedaviye bilişsel davranışçı terapinin eklenmesi yaşam kalitesi, anksiyete ve depresyonda iyileşmeye neden olmuştur. Dahası hastamızda nöbet sıklığında azalma olmuştur. Epilepside BDT standart medikal tedaviye göre daha az etkili olsa bile yan etki ve ilaç etkileşiminin olmaması ve maliyetinin düşük olması sebebi ile avantajlıdır. Ayrıca gebelerde, ilaca dirençli epilepsilerde ve medikal tedavide güçlük yaşanan hastalarda tercih edilebilir.