55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
BİR OLGU NEDENİYLE MİYELİN OLİGODENDROSİT GLİKOPROTEİN (MOG) ANTİKOR İLİŞKİLİ HASTALIK
MECBURE NALBANTOĞLU 1 BURCU ALTUNRENDE 1 ÖZLEM TUNÇER 1 ZELİHA MATUR 1 DİLEK NECİOĞLU ÖRKEN 1

1- DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
 
Olgu:

Akut transvers miyelit ayırıcı tanısında vasküler, metabolik, enflamatuar, otoimmun, enfeksiyöz ve neoplastik nedenler yer alır. Uzun segment transvers miyelit nedeni ile incelenen ve Epstein-Barr virüsü pozitif bulunarak tedavi edilen, ardından beyin sapı atağı ile MOG antikor ilişkili hastalık tanısı alan olgu sunulmuştur. OLGU: Otuz iki yaşında erkek hasta idrar yapamama ve bacaklarda güçsüzlük yakınmasıyla başvurdu. Ateşi yüksek olan hastanın nörolojik muayenesinde kranial alanda özellik yoktu, sol üst ekstremite distal kas gücü 4/5 bulundu. Sağ alt ekstremite proksimal 3/5, distal 4/5 ve sol alt ekstremite proksimal 2/5, distal 4/5 olmak üzere asimetrik paraparezi saptandı. Derin tendon refleksleri normoaktif olan hastanın taban cildi refleksi iki yanlı ekstansördü. Duyu muayenesinde T4 hizasında seviye veren hipoestezi ve hipoaljezi bulundu. Spinal MRG’sinde C5-7 ve T2-5 arasında uzun segment miyelitle uyumlu T2 ağırlıklı ve FLAİR kesitlerde hiperintens, kordu ekspanse eden ve kontrast tutan lezyon saptandı. Lomber ponksiyonda (LP) 43 lökosit ve protein yüksekliği bulundu. Oligoklonal bant, aquaporin ve MOG antikorları negatif bulundu. BOS’da Ebstein-Barr virüs PCR’ı pozitif olan hastaya pulse steroid ve antiviral tedavi başlandı, paraparezisi hızla geriledi ve kas gücü normale geldi ancak idrar retansiyonu devam etti. Hasta oral steroid tedavisi ile çıkarılan hasta üç ay sonra steroid tedavisi azaltılırken bulanık görme ve denge bozukluğu yakınmaları ile başvurdu. Çekilen kranial MRG’de beyin sapı lokalizasyonunda, kontrast tutmayan, T2 ağırlıklı ve FLAİR kesitlerde diffüz hiperintens sinyal artışı görüldü. Bu sefer MOG antikoru pozitif sonuçlandı. Pulse steroid tedavi sonrası klinik olarak tamamen düzelen hasta oral steroid ve azathioprine tedavisi ile çıkarıldı. SONUÇ: MOG antikor ilişkili hastalık, aquaporin pozitif nöromyelitis optika spektrumu hastalıklardan farklı bir antitedir ve uzun segment miyelitte motor güç düzelip sfinkter fonksiyonları orantısız olarak bozuk kaldığında akla gelmelidir.