55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
EPİLEPSİ HASTALARINDA METABOLİK SENDROMUN DEĞERLENDİRİLMESİ
FARUK KIRGIOOĞLU 1 BERRİN BERBER 1 FATMANUR AVCI 1 ŞULE GÜNEŞ 1 ZEYNEP ERDEM 1 H.BANU AYDIN 3 MÜBERRA ÇİL 3 ESRA GÜNEŞ 3 İPEK MİDİ 2

1- MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2- MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI
3- MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ
 
Amaç:

Epilepsi polikliniğimizde takipli hastalarda metabolik sendrom riskini saptamak, insülin direnci>2.5 olan ve/veya trigliserid değeri yüksek bulunan, vücut kitle indeksi>25 kg/m2 olan hastalarda kişiye özel verilen diyet-egzersiz programının nöbet sayısı ve günlük yaşam üzerine etkisinin araştırılması

Gereç ve Yöntem:

Hastalarda detaylı nöbet sorulaması yapılmış, açlık kolesterol, LDL-K, HDL-K, trigliserid, açlık kan şekeri, eş zamanlı insülin değerlerine bakılmış, boy ve kilo ölçümü yapılarak vücut kitle indeksi (VKİ) hesaplanmıştır. İnsülin direnci saptanan, trigliserid, kolesterol değerleri ve VKİ yüksek olan hastalara kişiye özel diyet ve egzersiz programı uygulanmış, üç ay sonra elde edilen veriler başlangıç değerleri ile karşılaştırılmıştır.

Bulgular:

Otuzyedi (20 E, 17 K) hastanın %78.3ü fazla kilolu-obez sınırında, %32.4ünde insülin direnci, %21.6sında triglisedi yüksekliği saptanmıştır. 14 hasta diyet ve egzersiz programına alınmış ancak 2 hasta programa devam edememiştir. Diyet ve egzersizi düzenli uygulayan hastalarda bel çevresinde, vücut yağ oranında ve VKİ de düşme, yaşam kalitesinde artma, nöbet sayısında sınırlı oranda azalma izlenmiştir.

Sonuç:

Epilepsi polikliniğinde sıklıkla hastaların nöbet çizelgeleri ön planda değerlendirilken, metabolik ve kardiyovasküler riskler açısından da farkındalığın arttırılması önem taşımaktadır. Kesitsel bir sürede yapılan bu çalışmada hastaların özellikle fazla kilolu olduğu ve kardiyovasüler risk faktörleri taşıdığı dikkat çekmiştir. Bu konuda daha fazla sayıda hasta üzerinde yapılacak gelişmiş çalışmalara ihtiyaç vardır.