55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
FİNGOLİMOD KESİLMESİNE BAĞLI OLUŞAN REBOUNDDA BİZİ NELER BEKLİYOR
MUHAMMED ALPEREN BARDAKÇI 1 MERVE GÜLER 1 FATMA AKKOYUN ARIKAN 1 GÖNÜL AKDAĞ 1 SİBEL CANBAZ KABAY 1

1- KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
 
Olgu:

Giriş Fingolimod MS tedavisinde kullanılan, temel etkisini lenfositler üzerindeki sfingozin-1-fosfat reseptörleri üzerinden gösteren oral bir immunomodülatuar ajandır. Fingolimod tedavisinin kesilmesi ardından klinik ve MR görüntülemede hastalık reaktivasyonu oluşabilmektedir. Olgu Progresif relapsing seyirli Multipl Skleroz tanılı 29 yaş kadın hasta fingolimod tedavisi altında ilk kez hastanemiz Nöroloji kliniğinde görüldüğünde 1 yıldır atak geçirmediği, kliniğinin stabil olduğu ifade edildi, geldiğinde yapılan Nörolojik muayenesinde patolojik bulgular; bilateral horizontal nistagmus, kas gücü üstte 4/5, altta -4/5, sereballar testler hafif beceriksiz, ataksik idi. Ağustos 2018 de dış merkezde fingolimod tedavisi kesilen, ve bu süreçte ek herhangi bir tedavi almayan hastanın ilaç kesiminden yaklaşık 3 ay sonra apati, uyku hali, konuşmada azalma, el koordinasyonunda ve hareketlerindeki güçlükte kötüleşme, ekstremitelerde koreiform hareketler ve nöbeti olan hasta tarafımıza sevk edilerek yatışı yapıldı. Nörolojik muayenesinde bilinç somnolan, bilateral horizontal nistagmus, her iki üst ekstremitede 4/5 her iki alt estremite 2/5 tetraparezi, DTR dört yanlı canlı ve sağ ve solda dismetrisi mevcuttu. Kranial MR da kontrastlanan yaygın konflüen hiperintens lezyonları olan hastada Fingolimod kesilme sonrası rebound olarak düşünüldü. Hastaya 5 seans günaşırı plazmaferez ve ardından 5 gün boyunca pulse steroid tedavisi başlandı. Bilinç durumu tam ve kliniği kısmen düzelen hasta tedavisinin devamında ocrelizumab başlanması planlanarak taburcu edildi. Tartışma Fingolimodun kesilmesi patojenik immün hücrelerin reaktivasyonuna neden olabilen proinflamatuar sitokin salınımını indükleyerek reaktivasyona sebep olabilir.Fingolimod kesilmesi ardından gelişen rebound tablosu kısmen steroid tedavisine cevap vermekle birlikte plazmafereze de ihtiyaç duyulabilir. Sonuç Fingolimod kesilmesi ardından literatürde az sayıda tanımlanan hastalık reaktivasyonu ciddi klinik sonuçları nedeni ile erken tanınıp tedavi edilmesi gerekli bir durumdur.