55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
PROGRESİF PARAPAREZİ NEDENİ OLAN SPİNAL ARTERİOVENÖZ FİSTÜL – OLGU SUNUMU
FAZİLET KARADEMİR 1 ŞÜKRİYE FERYAL KAPICIOĞLU 1 ELİF SÖYLEMEZ 1 ERTUĞRUL ÇINAR 1

1- BAĞCILAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Olgu:

Spinal Arteriovenöz fistül ( AVF), dural arter ve perimedüller venöz sistem arasında oluşur. AVF oldukça nadir görülen ve tedavi geciktiği zaman önemli morbiditeye yol açan klinik tablolardır. Progresif miyelopati tablosu ile seyreder. Sıklıkla torakolomber bölgede saptanır. OLGU: 5-6 yıldır yürüdüğünde bel ağrısı olan 58 yaşında erkek hastanın son bir yıldır bacaklarında ağrı ve kasılma başlamış. Oturduğu yerden kalkınca ağrısı oluyor, yürümeye başladığı zaman açılıyormuş. Bu şikayetlerle tetkik edilen hasta dış merkezde Kasım 2018 ‘ de L4- L5 Spondilolistezis ön tanısı ile opere olmuş. Ancak ameliyattan sonra şikayetleri gerilemeyen ve yürümede zorluk yaşayan hasta ileri tetkik amacı ile hastanemiz nöroloji servisine yatırıldı. Nörolojik muayenesinde kas güçleri üstlerde tam, altlarda proksimal 4/5 , distal 3/5, DTR ‘ ler altlarda canlı idi. Taban cildi refleksi bilateral dorsal idi. Duyu kusuru yoktu. Vibrasyon alt ekstremitelerde 8 sn bulundu. Antefleksionda küçük adımlarla yürüyordu. Düz çizgi yürüyüşü beceriksiz idi. Progresif paraparezi kliniği ile yatırılan hastanın Torakal MR incelemesinde T2 kesitlerinde T7 düzeyinden L1 düzeyine kadar sinyal artışı ve yer yer hafif ekspanse görünüm saptandı. Nöroradyoloji tarafından dural arteriovenöz fistül olarak değerlendirildi. DSA ile tanı ve tedavisi planlandı TARTIŞMA : Sonuç olarak progresif spinal semptomları olan hastalarda spinal AVF nadir olarak görülse de ayırıcı tanıda aklımıza gelmelidir. Erken tanı ve tedavi son derece başarılı sonuçlar verirken tedavi edilmeyen hastalarda ciddi morbidite nedeni olabilir.