55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
ALZHEİMER HASTALIĞI OLAN BİREYLERDE 2 DAKİKA YÜRÜME TESTİ 6 DAKİKA YÜRÜME TESTİ’NİN ALTERNATİFİ OLABİLİR Mİ?: PİLOT ÇALIŞMA
KÜBRA NUR MENENGİÇ 1 FERAY GÜNGÖR 2 UĞUR OVACIK 3 NİLGÜN ÇINAR 4 TÜRKER ŞAHİNER 5 İPEK YELDAN 2

1- DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ, MESLEK YÜKSEKOKULU, FİZYOTERAPİ PROGRAMI, İSTANBUL
2- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ, FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI, İSTANBUL
3- İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU, FİZYOTERAPİ PROGRAMI, İSTANBUL
4- MALTEPE ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, NÖROLOJİ ANABİLİM DALI, İSTANBUL
5- MEMORİAL ŞİŞLİ HASTANESİ, İSTANBUL
 
Amaç:

Alzheimer Hastalığı ilerleyici nörodejeneratif bir hastalıktır. Hastalığın şiddetinin artması ile fonksiyonel kayıplar ve motor performanstaki düşüş doğru orantılıdır. Altı dakika yürüme testi (6DYT) farklı çalışma popülasyonları arasında yaygın olarak kullanılan bir değerlendirme yöntemidir ve karşılaştırma için normatif değerleri bulunmaktadır; ancak testi tamamlamak zaman alıcı ve hasta açısından yorucu olabilmektedir. Bu çalışmada amacımız klinikte kullanımı pratik olan ve hastalar tarafından rahat uygulanabilen 2 Dakika Yürüme Testi (2DYT)’nin fonksiyonel kapasiteyi değerlendirmede 6 Dakika Yürüme Testi (6DYT) yerine kullanımının geçerliliğini araştırmaktı.

Gereç ve Yöntem:

Çalışmaya Kadıköy Belediyesi Alzheimer Merkezi’nden hizmet alan 36 olgu dahil edildi. Amerikan Toraks Derneği’nin belirlediği kriterlere uygun şekilde 6DYT uygulandı. Olguların testin ilk 2 ve 6 dakika boyunca yürüdükleri mesafeler ayrı ayrı kaydedildi. İstatistiksel Analiz SPSS paket 22.0 program kullanılarak, korelasyon analizi Spearman Korelasyon Analizi ile yapıldı. Anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak belirlendi.

Bulgular:

Katılımcıların (20 kadın, 16 erkek; yaş ortalaması 74,81±9,76 yıl) %86,1’i sigara kullanmamakta idi. Yapılan istatistiksel analiz sonucunda elde edilen 6 DYT ve 2 DYT sonuçları arasında yüksek düzeyde anlamlı ilişki bulundu (p=0,001, r=0,89).

Sonuç:

Çalışmamızdan elde ettiğimiz sonuçlar, düşük ambulatuar kapasiteye sahip, ileri düzeyde bilişsel bozukluğu olan veya çabuk yorulan hastalarda fonksiyonel kapasiteyi değerlendirmek için 2 DYT’nin 6 DYT yerine tercih edebileceğini düşündürmektedir. Daha büyük örneklemlerde yapılacak çalışmalarla daha kapsamlı sonuçlar elde edilebilir.