55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
PARANEOPLASTİK POLİNÖROPATİNİN EŞLİK ETTİĞİ RENAL HÜCRELİ KARSİNOM OLGUSU
MUHAMMED ALPEREN BARDAKÇI 1 MERVE GÜLER 1 FATMA AKKOYUN ARIKAN 1 GÖNÜL AKDAĞ 1 SİBEL CANBAZ KABAY 1

1- KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
 
Olgu:

Giriş: Polinöropati, periferik sinirlerin aynı nedene ve fizyopatolojik süreçlere bağlı olarak hep birlikte, yaygın şekilde hastalanması ile ortaya çıkan bir klinik tablodur. Polinöropatiler değişik nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Herediter, inflamatuvar, enfeksiyöz nedenler, diyabet ve diğer metabolik hastalıklar, nutrisyonel yetersizlik, toksinler ve kansere bağlı polinöropati görülebilir. Olgu: 50 yaşında erkek hastanın 4 yıl önce başlayan el ve ayaklarda uyuşma ve dengesizlik şikayetleri mevcuttu. Son 1 yıldır alt ekstremitelerde güç kaybı gelişmesi üzerine hasta kliniğimize başvurdu. Özgeçmişinde hipertansiyonu vardı. Nörolojik muayenesinde kas gücü sağ alt ekstremitede 1/5, sol alt ekstremitede 3/5, üst ekstremitelerde bilateral 4/5 idi. Derin tendon refleksleri 4 yanlı azalmıştı. Bilateral düşük ayak mevcuttu. Kraniyal mrgde bilateral serebral iskemik gliotik odaklar mevcuttu. Servikal ve torakal mrg normaldi. Lomber mrgde L4-L5 ve L5-S1 diskopati izlendi. Hastanın emg sinde incelenen sinirlere ait sensory-motor ileti yanıtları normaldi. İğne ENMG ile incelenen kaslarda denervasyon bulgusu saptanmadı, bilateral Vastus lateralis Tibialis anterior kaslarında normallerin yanı sıra yer yer uzun süreli, tek tük yüksek amplitüdlü nörojenik MÜP değişiklikleri görüldü. Paraneoplastik açıdan araştırılan hastada batın usgde sağ böbrekte 20*20 mm boyutunda hiperekojen solid kitle izlendi. Parsiyel nefrektomi yapılan hastanın patoloji raporunda RCC+ saptandı. Hastada ön planda paraneoplastik pnp düşünüldü ve hastaya IVIG tedavisi başlandı. Tartışma Paraneoplastik sendromlar (PS), kanser (tümör) kitlesi veya metastaz etkisi olmaksızın, organ veya sistemlerin uzak etki "remote effect" ile kansere bağlı veya birlikte etkilenimi ile oluşan otoimmun klinik tablolardır. Paraneoplastik sendrom, renal hücreli karsinom (RCC) hastalarının yaklaşık% 10-40ında gelişir. RCCye bağlı paraneoplastik sendrom gibi nöromüsküler bozukluklar çok nadir görülür. Olgumuzda mevcut klinik, laboratuvar ve görüntüleme bulguları ile paraneoplastik polinöropati ön planda düşünüldü. Renal hücreli karsinomun hastada erken dönemde teşhis edilmiş olması nedeniyle olgumuz literatür eşliğinde tartışılmaya değer bulunmuştur.