55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
BİR TOLOSA-HUNT SENDROMU OLGU SUNUMU
AYŞE GÜRBÜZ YENİÇERİ 1 NAZLI GAMZE BÜLBÜL 1 MEHMET FATİH ÖZDAĞ 1

1- SULTAN ABDULHAMİD HAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Olgu:

TOLOSA-HUNT SENDROMU, PERİORBİTAL VE HEMİKRANYAL AĞRI İLE ORTAYA ÇIKAN, İPSİLATERAL OKULOMOTOR VE ALTINCI KRANYAL SİNİR TUTULUMUNUN GÖRÜLDÜĞÜ,STEROİDLERE İYİ CEVAP VEREN, ORBİTANIN TEPE KISMINDA VEYA KAVERNÖZ SİNÜSTE GRANÜLOMATÖZ İNFLAMASYONUN GÖZLENDİĞİ İDİOPATİK BİR DURUMDUR. 78 YAŞINDA KADIN HASTA 3 GÜN ÖNCE BAŞLAYAN SOL HEMİKRANİAL BAŞ AĞRISI SONRASINDA SOL GÖZDE ÇİFT GÖRME VE SOL GÖZ KAPAĞINDA DÜŞME ŞİKAYETİYLE BAŞVURDU. BAŞ AĞRISININ ANİ BAŞLANGIÇLI, ŞİDDETİ GİDEREK ARTAN, SOL TARAFTA LOKALİZE, ZONKLAYICI KARAKTERDE VE DAHA ÖNCE OLAN BAŞAĞRILARINA BENZEMEDİĞİ İFADE EDİLİYORDU. BAŞ AĞRISINA FOTOFOBİ VE GÖZDE YAŞARMA EŞLİK EDİYORDU. OSMOFOBİ FONOFOBİ YOKTU. BULANTI KUSMA EŞLİK ETMİYORDU. BAŞ AĞRISI HAREKETTEN ETKİLENMİYORDU. BİLİNEN DM, HT, KKY, ASTIM HASTALIKLARI VARDI. NÖROLOJIK MUAYENESİNDE SOL GÖZDE PİTOZİS MEVCUTTU PUPİLLER ANİZOKORİK SOL GÖZDE PUPİLLER MİDRİYATİK SOL GÖZDE DİREKT VE İNDİREKT IŞIK REFLESİ ALINMIYORDU. SOL GÖZ HAREKETLERİNDE SADECE DIŞA BAKIŞIN MİNİMAL KORUNMASI DIŞINDA GÖZ HAREKETLERİ HER YÖNE KISITLIYDI. NİSTAGMUS YOKTU. SOL YÜZ YARIMINDA HİPOESTEZİ VARDI. DİĞER KRANİAL SİNİR MUAYENESİ DOĞALDI. EKSTREMİTELERDE MOTOR LATERALİZAN BULGU VE DUYU DEFİSİTİ SAPTANMADI. DERİN TENDON REFLEKSLERİ DOĞAL VE PATOLOJIK REFLEKS YOKTU. SEREBELLAR TESTLER BECERİKLİYDİ. HASTAYA AĞRILI OFTALMOPLEJİ AYIRICI TANISI İÇİN ÇEKİLEN KONTRASTLI ORBİTA VE BEYİN MR SONUCUNDA SOL KAVERNÖZ SİNÜS ÖN BÖLÜMÜNDE KAVERNÖZ SİNÜSÜN SAĞA ORANLA ASİMETRİK OLDUĞU DİKKAT ÇEKMEKTEYDİ. KONTRAST TUTULUMU YOKTU. MR ANGIOGRAFİ NORMAL İNCELEME SINIRLARINDAYDI. RF NEGATİF. ANA NEGATİF. SEDİM NORMALDİ. HASTA KLİNİĞİ İLE BERABER TOLOSA HUNT SENDROMU OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ VE 1MG/KGDAN ORAL STEROİD TEDAVİSİNE BAŞLANDI. TEDAVİNİN 3. GÜNÜNDE ÖZELLİKLE PİTOZUNDA VE HORİZONTAL GÖZ HAREKETLERİNDE BELİRGİN DÜZELME OLAN HASTA TABURCU EDİLDİ. TAKİBİNİN BİRİNCİ AYINDA HASTANIN HİÇBİR ŞİKAYETİ KALMAMASI SEBEBİYLE ORAL STEROİD TEDAVİSİ DOZ AZALTILARAK KESİLDİ. BİZ BU OLGUDA TEDAVİ EDİLEBİLİR OLMASI VE STEROİD TEDAVİSİNE VERDİĞİ DRAMATİK CEVAP NEDENİYLE ÖZELLİKLE AĞRILI OFTALMOPLEJİLERDE MUTLAKA AYIRICI TANIDA TOLOSA-HUNT SENDROMUNUN DÜŞÜNÜLMESİ GEREKTİĞİNİ VURGULAMAK İSTEDİK.