55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
HASHIMOTO ENSEFALOPATİSİ İLE KARIŞAN HSV 1 ENSEFALİTİ OLGUSU
SERDAR BARAKLI 1 EBRU GÜNDOĞAN 1 ESRA DEMİR 1 OĞUZ PEKER 1 HESNA BEKTAŞ 2 ÖMER ANLAR 2

1- ANKARA ŞEHİR HASTANESİ
2- ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
 
Olgu:

Hashimoto ensefalopatisi (HE), Hashimoto tiroiditi ile ilişkili yaygın olmayan bir sendromdur. HE; sıklıkla değişen şuur düzeyiyle beraber subakut başlangıçlı konfüzyon, nöbetler ve myoklonus ile karakterizedir. Hipotiroidizm veya hipertiroidizm ile ilişkili kognitif disfonksiyonun aksine, HE’nin immun aracılı bir hastalık olduğu düşünülmektedir. Bu bildiride daha önce 2 kere HE tanısı konan ve tedavi verilen, yeni HSV 1 ensefaliti tanılı hasta sunulacaktır. 55 yaşındaki erkek hasta kişilik değişikliği, saldırganlık, şüphecilik şikayetleriyle acil servise getirildi. Yapılan nörolojik muayenede belirgin bozukluk saptanmayan hastanın ruhsal durum muayenesinde bellek azalmış, duygulanım disforik, konuşma tonu azalmış, gerçeği değerlendirme ve yargılama bozulmuş olarak ve düşünce içeriğinde şüphecilik, kuşkuculuk fikirleri görüldü. Özgeçmişinde 2010 yılında epileptik nöbet ve bilinç bozukluğu şikayetiyle dış merkeze başvurduğu, HE tanısıyla metilprednizolon verildiği ve semptomları kısmen düzelen hastanın antiepileptik tedavi ile taburcu edildiği öğrenildi. Aynı yıl içinde status epileptikus tanısıyla dış merkezde yatarak tedavi gördüğü ve hastaya HE tanısıyla plazmaferez yapıldığı belirtildi. Hastanın Anti TPO ve Anti TG değerleri çok yüksek görüldü. (sırasıyla; 1/100 dilüsyonla 58120 U/mL, 1/100 dilüsyonla 16090 U/mL). EEG çekilen hastanın teta ritminde yavaş dalgalarla karakterize yavaşlaması görüldü. Subfebril ateşi olan hastaya HE ön tanısı düşünülmesine rağmen LP yapıldı. BOSta hücre görülmedi. BOS glukozu 74 mg/dL, total protein 1007 mg/L olan hastaya ampirik olarak asiklovir ve seftriakson tedavisi başlandı. Takiplerinde BOS’ta HSV 1 DNA PCR pozitif olarak sonuçlandı. Tedavi süresince hastanın semptomları tamamen düzeldi. Hasta sekelsiz taburcu edildi. Bilinç bozukluğu ile gelen bu hastada HE özgeçmişi ve tiroid otoantikorları yüksek olmasına rağmen HSV 1 ensefaliti tespit edilmiştir. Bu olgu hastanın özgeçmişine rağmen sık görülen hastalıkların ekarte edilmesi gerekliliğini göstermiştir.