55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
DENTAL GİRİŞİM İLE TETİKLENEN PERİFERİK FASİYAL PARALİZİ
VEDAT ATAMAN SERİM 1 SEVİM ŞAHİN 1 SİNAN PASLI 1

1- GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ
 
Olgu:

Periferik fasiyal paralizi/Bell’s palsy en sık karşılaşılaşılan kranial sinir nöropatilerinden biridir genelde 7. Kranial sinirin dallarını etkileyen travma, enfeksiyon, gebelik, diyabet,enflamasyon, iskemi ve neoplastik infiltrasyon gibi nedenlere bağlı gelişir buna karşın altta yatan durumun dental girişim olduğu vakaların sayısı çok sınırlıdır. Özellikle uzun süren girişimsel işlemler, scaffold kullanımı, lokal anestetik enjeksiyonu veya lokal enfeksiyon durumunda pfp gelişebilmektedir. Bu durum klinik olarak çok farklı şekillerde kendini gösterebilmekte olup dakikalar içinde erken başlangıçlı veya 24 saat sonrasında geç başlangıçlı olabilir buna ek olarak saatler içinde iyileşmenin gerçekleştiği vakalara karşılık kalıcı sekel bırakabilen vakalarda mevcuttur. Genelde fasiyal sinirde oluşan hasarın hafif ve sınırlı olduğu ilk 12 saatte semptomların gerilediği vakalar sıktır, hasarın oranına göre klinik progresyonda değişiklik göstermektedir. Vakamız 21 yaşında kadın hasta olup 1,2.molar köküne ve retromolar alana gerçekleştirilecek işlem öncesi mandibular blok amaçlı regüler dental iğne ile 2% lidocaine beraberinde 1:250.000 epinephrine enjeksiyonu gerçekleştiriliyor. Prosedür boyunca hasta herhangi bir bulgu hissetmiyor; sonunda hastanın gelişen sol taraflı pfpsini fark eden diş hekimi hastayı ile acil servise yönlendiriyor. Hastanın muayenesinde sol yüz yarımında tüm motor fonksiyonların sınırlı olduğu kaşını kaldıramadığı göz kapağını tam kaldıramadığı nazolabial oluklarının asimetrik olduğu, sol dudak yarımında duyu kaybı ve eşlik eden sol dil yarımında tat duyusu kaybı bulunduğu gözlemlendi. Hastanın beyin bt, difüzyon ve kontrastlı beyin MR incelemeleri gerçekleştirildi, ek bir patoloji izlenmedi. Hastanın hastanede bulunduğu süre içinde 4saatte HouseBrackmann skalasında 4seviyesinde başvuran hastanın semptomları 1 seviyesine geriledi. Hastanın bu duruma rağmen uygun medikal tedavisi düzenlendi ve 2haftalık süreç içinde tam iyileşme sağlandı.