55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
POSTPARTUM KONVÜLSİYON
SANEM COŞKUN DUMAN 1 ARDA DUMAN 1

1- BUCAK DEVLET HASTANESİ
 
Olgu:

OLGU : 37 yaşında kadın hasta , şiddetli başarısını takiben başlayan konvülsiyon şikayeti ile 112 tarafından acil servise getirildi . G9P8 hasta, 32. haftadasında anne karnında bebeğin kalbinin durması nedeniyle 5 gün önce normal doğum yapmıştı. Takipsiz bir gebelik geçirmesi nedeniyle gebelik sırasındaki tansiyon değerleri bilinmeyen hastanın vitalleri stabil olarak doğumdan 2 gün sonra taburcu edildiği öğrenildi. Bilinen konvülsiyon öyküsü yoktu. Hastanın acil serviste tansiyonu 180/100 mmHg olarak ölçüldü. Anti-hipertansif tedavisi başlandı. Kranial görüntüleme planlandı. Acil serviste konvülsiyonu tekrarlayan hastaya etkin doz IV benzodiazepin ve IV antiepileptik ilaç (Fenitoin) yükleme dozunda yapılmasına rağmen durmaması üzerine , eklampsi ön tanısı ile yükleme ve idame dozunda MGSO4 tedavisine başlandı. MGSO4 tedavisinin başlanması ile nöbeti duran hastanın Kranial görüntülemelerinde özellik yoktu. Laboratuar tetkiklerinde proteinüri (+++) saptandı. Antihipertansif tedaviye devam edildi. Klinik takibinde yapılan EEG tetkikleri normal olarak değerlendirildi. Takibinde nöbeti olmayan hasta tüm klinik ve laboratuar tetkikleri normale döndükten sonra postpartum 12.günde taburcu edildi. SONUÇ : Klinik pratiğimizde postpartum konvülsiyon ile gelen bir hastada ilk başta serebral venöz tromboz gibi kranial patolojiler akla gelse de , böyle bir hastada eklampsi krizi olabileceği de unutulmamalıdır ve tedavisi multidisipliner bir yaklaşımla yapılmalıdır .