55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
DİLATE VİRCHOW-ROBİN PERİVASKÜLER ARALIKLARI VE TRİGEMİNAL NEVRALJİ
VEDAT ATAMAN SERİM 1 SEVİM ŞAHİN 1

1- GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ
 
Olgu:

Beyin sapı yerleşimli genişlemiş/dilate Virchow-Robin perivasküler aralıkları iskemik odaklardan arteriovenöz malformasyonlara kadar birçok MR bulgusu ile değişik sekanslarda benzerlik göstermekte olup ayırıcı tanıda mutlaka akılda bulundurulması gereken bulgular arasındadır. Bu lezyonlar asıl olarak benign karakterde olmalarına karşın bulundukları lokalizasyona göre kronik hafif ve orta bası etkisi ile çevre dokularda iritasyona neden olabilmektedirler. Daha önce literatürde benzer şekilde sıklıklar pontin lezyonlar ile hemifasiyal spazm ilişkisi işlenmiş olup vakamız yaygın şekilde her iki serebellar pedonkülde ve mezensefalon- pontomezensefalik yerleşimde genişlemiş/dilate Virchow-Robin perivasküler izlenen 70 yaşında kadın hastadır. Hasta tarafımıza sol trigeminal nevralji ile başvurmuş olup daha önce görüntüleme olmaksızın dış merkezden başlanmış olan gabapentin tedavisi altındaydı, hasta mevcut medikal tedaviden minimal yarar sağlamakta olup tedavisi öncelikle karbamazepin ile gradüel olarak değiştirildi, bu süreç içinde hasta ne yazık ki ilaç ile ilgili yaşadığı yan etkiler nedenli olarak tedaviyi sürdüremedi. Mevcut tedavi düşük doz 50mg/gün kadar topiramat ile değiştirildi, dramatik yanıt elde edildi, optimal fayda sağlandı. Bu vaka bize genişlemiş Virchow-Robin perivasküler aralıklarının kliniğe çok farklı şekillerde yansıyabileceğini, benign ve kronik bir süreç olmasına karşın trigeminal nevralji ve hemifasiyal spazm etiyoloji araştırılırken mutlaka akılda bulundurulması gerektiğini göstermiştir.