55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
PARKİNSON HASTALIĞINDA TELETIP TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMINA YÖNELİK SİSTEMATİK DERLEME
MENDİ ONUR 1 YILDIRIM NURDAN 1 MERVE KIYMAÇ SARI 1

1- DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ
 
Özet:

Amaç: Parkinson 65 yaşın üzerindeki popülasyonda Alzheimer hastalığından sonra ikinci en yaygın nörodejeneratif hastalık olarak kabul edilmekte, dünya çapında birçok kişiyi etkilemektedir. Yaşlanan nüfusla birlikte kronik nörolojik hastalıkların prevalansı gittikçe artmakta, birçok bölgede sağlık bakım uzmanlarına erişimde eşit olanaklar sunulması için bakım modellerinde ve teknolojilerinde gelişmelere ihtiyaç olduğu belirtilmektedir. Bilişim teknolojilerinin sağlık alanında uygulanması ile geliştirilen en önemli uygulamalardan biri olan teletıp teknolojilerinin kronik nörolojik bozukluklarda kullanımı, uzaktan izlem, tanı, tedavi planlama, hasta eğitimi, acil durumlarda müdahale gibi olanaklar sağlamaktadır. Bu çalışma, parkinson hastalarında teşhis, tedavi ve izlem süreçlerinde teletıp teknolojilerinin kullanımının etkilerini ve uygulanabilirliğini analiz eden araştırmaların sistematik olarak taranarak derlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yöntem: EBSCHOhost, PubMed, ScienceDirect, Cochrane veritabanlarında tarih sınırlaması yapılmadan “telemedicine, telediagnosis, telehealth, telemonitoring, Parkinson ve Parkinson’s” anahtar kelimeleri ile arama yapılmış, tekrarlanan veya amaç ve yöntem açısından kriterleri karşılamayan çalışmalar kapsam dışında bırakılmıştır. Metodolojik kalite değerlendirmesi yapılan 26 araştırma çalışmaya dahil edilmiştir. Sonuç: İncelenen çalışmaların 20’sinde, teletıp teknolojilerinin sağlık uzmanlarına erişim kolaylığı, zaman tasarrufu, sağlık harcamalarında azalma, hastanın yaşam kalitesinde iyileşme, hasta memnuniyet düzeyinde artış, hastalığa bağlı semptomlarda iyileşme gibi faydalarının bulunduğu görülmüştür. Hasta veri setleri ve ses kayıtları kullanılarak yapılan 6 çalışmada ise ses ve konuşma analizi yapılmış, klinik tanı koymada doğru sonuçlara ulaşıldığı görülmüştür. Yorum: Teletıp teknolojilerinin parkinson hastalarında kullanımı, hastalığın teşhis, tedavi ve izleminde önemli avantajlar sağlamakta ve maliyetler azalmaktadır. Hasta odaklı geliştirilen sistemler, hastalığın klinik dışında da daha iyi yönetilmesine katkı sağlayarak hasta memnuniyetini ve yaşam kalitesini arttırabilmektedir.