55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
AŞIRI ESNEME VE İNTRAKRANİAL PATOLOJİLER
VEDAT ATAMAN SERİM 1 SEVİM ŞAHİN 1

1- GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ
 
Olgu:

Esneme türler arası bariyerleri geçen filogenetik olarak eski bir fonksiyondur. Görevini stereotipik refleks benzeri bir şekilde uyarılma, iletişim, solunum ve daha birçok fonksiyonun devamlılığında gösterir. Esneme hipotalamik paraventriküler NO ve diensefalik esneme merkezi kontrolündedir. Patolojik, kontrol dışı aşırı esneme 3 esneme/15 dk dan daha sık esneme olarak tanılanır ve kortikal ve subkortikal yapıların etkilendiği durumlarda sık karşılaşılan bir bulgudur.Patolojik esneme orta serebral arter trasesinde gerçekleşen inmelerde, migrenlerde, bazal gangliaların etkilendiği süreçlerde, multipl sklerozda, anevrizmalar ve beyin tümörlerinde kliniğe eşlik eden bulgular içinde izlenebilir. Vakamız, 20 yaş erkek hasta nöroloji polikliniğine aşırı uykululuk, 20 saati bulan uyku epizodları ve eşlik eden günlük hayatı sınırlayan patolojik esneme ile başvurdu; hastanın PSG incelemesi, EEG ve beyin bt incelemeri planlandı. Uyku/uyanıklık EEG incelemesi fizyolojik sınırlarda izlendi. PSG randevusu beklenirken beyin bt incelemesi değerlendirildi; bu incelemede sol serebral hemisferde tübüler ve globüler/nodüler görünümde kortikal seviyelerden başlayıp derin yapılara uzanım gösteren kabalaşmış vasküler yapılar izlendi. Mevcut bulgular Kontrastlı beyin MR ve MRA ile desteklendi ve radyolojik açıdan total arteriyel malformasyon ve eşlik eden AVM lehine yorumlandı. Hasta DSA ve girişimsel radyoloji olanağı olan bir üst merkeze yönlendirildi. Esneme çoğunlukla göz ardı edilen bir klinik bulgu olsa bile aslında birçok nörolojik rahatsızlığın erken tanısı ve prognozunda önemli bir parametredir. Bu nedenle nöroloji kliniğine ve acile aşırı esneme ile başvuran hastada bir inmenin, intrakranial yer kaplayıcı bir lezyonun veya vasküler patolojinin tek klinik bulgusu olabileceği göz önünde bulundurulup mutlaka uygun şekilde araştırılmalıdır.