55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
LENNOX-GASTAUT SENDROMLU HASTADA RUFİNAMİD TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ
TUĞBA UYAR ÖMER LÜTFİ GÜNDOĞDU AHMET TÜFEKÇİ ÇAĞLA ERDOĞAN 1

1- RECEP TAYYİP ERDOĞAN TIP FAKÜLTESİ
 
Amaç:

Rufinamide, Lennox-Gastaut sendromlu hastalarda ek tedavi olarak kullanılan yeni bir antiepileptik ilaçtır ve özellikle tonik ve atonik nöbetlerde nöbet kontrolü sağlar. Rufinamidin, atonik ve tonik nöbetler mevcut olduğunda inatçı epilepside etkili olması beklenir.

Gereç ve Yöntem:

On dört yaşında erkek hasta, üç yaşında jeneralize tonik klonik nöbetleri başlamış , bu nöbetlerine son yıllarda atonik nöbetleri eklenmeye başlamış. Son eklenen nöbetleri nedeni ile çoklu kafa travması öyküsü var. Hastanın özgeçmişinde febril konvulziyon öyküsü mevcut. Hafif decede mental retarde, özel eğitime gitmekte. Hastaya dirençli nöbetleri olması nedeni ile yıllar içinde topiramat , valproik asit, levetirasetam, oksikarbamazepin, zonisamid ve lamictal tedavileri efektif dozlarda uygulanmış etkin olmadığı düşünülerek kesilmiş. Hastanın kullandığı ilaçlar Epdantoin 200 mg 2x1 , Clobazam 2x1 , Primidone 2x1 idi.

Bulgular:

Kranial MR incelemesinde pakigri ve polimikrogrisi tespit edilen ve hemen hergün nöbetleri devam eden hastaya rufinamide 2x1 başlandı. Hastanın nöbet sıklığı ve süresinde belirgin azalma saptandı.

Sonuç:

Tonik nöbetler için etkinliği ve ciddi yan etkilerin bulunmamasından dolayı Rufinamid, Lennox-Gastaut Sendromlu denemeye değer olduğu düşünülmektedir.