55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
DİYABETİK OTONOM NÖROPATİ BULGUSU OLARAK FREY SENDROMU
BUSE RAHİME HASIRCI BAYIR 1 EMİNE DAŞBAŞI 2 GÜLBÜN ASUMAN YÜKSEL 1 HÜLYA TİRELİ 1

1- İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ
2- İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DERMATOLOJİ KLİNİĞİ
 
Olgu:

GİRİŞ: Frey sendromu, diğer adıyla gustatuar hiperhidroz veya aurikulotemporal sendrom, tipik olarak yemek yeme ve çiğneme esnasında ortaya çıkan aurikulotemporal veya great auriküler sinir tarafından innerve edilen parotis bölgesinde terleme ve eritem ile karakterizedir. Bu sendrom en sık parotidektomi sonrası görülürken, submandibuler gland eksizyonu, mandibuler kondil fraktürü, forseps ile obstetrik travma sonrası, diyabette otonom nöropatiye bağlı, herpes zoster enfeksiyonu, metabolik hastalıklar ve kemoterapötik ajanlara bağlı ortaya çıkabilmektedir. Bizim olgumuzda temporomandibular eklemde travma veya Frey sendromuna yol açacak operasyon öyküsü olmadığından, bu şikayeterin diyabetik otonom nöropatiye bağlı geliştiği düşünüldü. Literatürde diyabete sekonder gelişen Frey sendromu olgusu nadir olduğundan, olgumuzu sunmayı amaçladık. OLGU: 40 yaşında kadın hasta, 3 yıl önce ortaya çıkan, yemeği çiğnemeye başladıktan sonra, yüzünün sağ tarafında tek bir noktada başlayan ve sonra tüm sağ yüz yarısına yayılan terleme ve kızarma şikayeti ile polikliniğe başvurdu. Nörolojik muayanesinde eldiven-çorap tarzında hipoestezisi mevcuttu. Özgeçmişinde tip-1 DM dışında özellik yoktu. Frey sendromuna yol açabilecek travma veya operasyon öyküsü tariflemiyordu. Kranial MR’ı ve temporal kemik BT’si normal olarak değerlendirildi. SONUÇ: Frey sendromu parotis bezinin parasempatik innervasyonunu sağlayan aurikulotemporal sinir liflerinin, ter bezlerini innerve eden sempatik liflere katılması ile ortaya çıkar. Bunun sonucunda tatma ve çiğneme sırasında meydana gelmesi gereken tükrük salgısına, ter bezlerinin aktivasyonu ile terleme ve ciltteki damarların vazodilatasyonu ile eritem eklenir. Minor’un iyot-nişasta testi tanı koymada en objektif testtir. Frey sendromunun tedavisi için birçok medikal ve cerrahi yöntem tanımlanmıştır. Biz olgumuzda minimal invazif bir yöntem olması nedeniyle Botulinium Toksin uygulaması yapmayı planladık.