55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
İNTRAKRANİYAL HİPOTANSİYON: OLGU SERİSİ
YAPRAK ÖZÜM ÜNSAL 1 YAĞMUR SİMGE SEVER AKTUNA 1 NESLİHAN EŞKUT 1 ÖZGE YILMAZ KÜSBECİ 1

1- SBÜ BOZYAKA EAH, NÖROLOJİ KLİNİĞİ
 
Olgu:

Giriş: İntrakraniyal hipotansiyon ani başlayan, postural özellikte baş ağrısı, beyin omurilik sıvısı (BOS) basıncı düşüklüğü ile karakterize, kraniyal manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile dural kontrastlanmanın eşlik ettiği klinik tablodur. Kliniğimizde intrakraniyal hipotansiyon nedeniyle takip edilen 4 vaka klinik ve radyolojik özellikleriyle takdim edildi. Olgu 1: 47 yaşında erkek hastada demiyelinizan hastalık tanısına yönelik tetkik edilirken yapılan lp sonrası postural baş ağrısı ve bulantı-kusma gelişti. Superior sagital sinus ve kortikal venlerde tromboz bulgusu ile intrakraniyal hipotansiyonla uyumlu bulgular saptandı. Homozigot FaktörV Leiden mutasyonu saptanarak varfarin tedavisi başlandı. Olgu 2: 21 yaşında kadın hasta akut lenfositik lösemi tanısıyla intratekal kemoterapi uygulanmasından sonra gelişen bulantı, kusma ve ortostatik baş ağrısı şikayetleri nedeniyle değerlendirildi. Nörolojik muayenede patoloji izlenmedi. Kr MRG’ da bilateral subdural efüzyon ve intrakranial hipotansiyon bulguları saptandı. Olgu 3: 49 yaşında kadın hasta şiddetli hapşırma sonrasında gelişen zonklayıcı baş ağrısı, bulantı-kusma şikayetinden bir gün sonra gelişen sol kolda güçsüzlük yakınmasıyla başvurdu. . Kr MRG’ da superior sagital, sol transvers ve sigmoid sinuste trombüs ve eşlik eden intrakraniyal hipotansiyonla uyumlu bulgular saptandı. Olgu 4: 26 yaşında kadın hasta 3 gündür olan postural baş ağrısı, bulantı-kusma nedeniyle değerlendirildi. Yapılan LP’de bos basıncı 85 mmsu ölçüldü. İntrakraniyal hipotansiyon tanısı koyulan hastada superior sagital sinuste ve kortikal venlerde dilatasyon izlendi. Travma öyküsü olmayan hastada servikal mrg incelemesinde C1-C2 seviyesinde hematom saptandı, cerrahiye yönlendirildi. Sonuç: Ani başlayan başağrısı olan hastalarda, başağrısının postural özellik göstermesi değerli bir bulgudur. Özellikle LP öyküsü olan hastalarda intrakranial hipotansiyon akla getirilmeli, bos basıncı ölçümü yanı sıra kontrastlı kraniyal ve spinal mrg istenmelidir.