55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
SPOR ANTRENMANI SONRASI GELİŞEN PEDİATRİK İNME VAKASI
RONAY BOZYEL 1 TUĞÇE ŞULE KAYGISIZ 1 FATMA GÜLHAN ŞAHBAZ 1 ERDEM GÜRKAŞ 1 BANU ÖZEN BARUT 1

1- KARTAL DR.LÜTFİ KIRDAR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Olgu:

SPOR ANTRENMANI SONRASI GELİŞEN PEDİATRİK İNME VAKASI Giriş: Çocukluk döneminde inme nadir görülür ve ciddi bir morbidite ve mortalite sebebidir. Çocukluk dönemi inme risk faktörleri arasında en sık arteriopatiler görülmekte, bunlar arasında fokal serebral arteriopati, diseksiyon, Moyamoya hastalığı yer alırken, diğer sık görülen sebepler arasında kalp hastalıkları, vaskülitler, metabolik hastalıklar vardır. İnme semptomları sıklıkla hemiparezi ve disfazi, daha az sıklıkla ataksi, nöbet, baş ağrısı, kusma, bilinç değişikliğidir. Olgu: 15 yaşında erkek hasta yaklaşık 6 saat önce başlayan sağ tarafta güçsüzlük sebebi ile acil servise başvurdu. Özgeçmişinde bilinen hastalığı olmayan hasta profesyonel olarak güreş sporu ile uğraştığını ve şikayetlerin güreş antrenmanından sonra başladığını belirtti. Yaklaşık 6 saat boyunca sağ tarafta güçsüzlüğün ara ara düzelip tekrar eski haline döndüğü öğrenildi. Nörolojik muayenede bilinç açık, sınırlı koopere, zaman oryantasyonu bozuk, konuşma akıcı, motor muayenede sağ üst ekstremite kas gücü 1/5, sağ alt ekstremite kas gücü 3/5 olarak değerlendirildi. Dış merkezde çekilen difüzyon mr da sol kapsula interna arka bacağında akut enfarkt görüldü. Beyin ve boyun BT anjiyografide sol ICA oftalmik segmentte daralma ve düzensizlik izlendi. DSA incelemesi yapılan hastanın görüntülemesinde sol karotis internanın oftalmik segmentinde1 cmlik diseksiyon izlendi. İleri tetkik ve tedavi için hasta çocuk nörolojisi kliniğine devredildi. Sonuç: Çocukluk döneminde inme nadir görülmekle birlikte, etiyolojide diseksiyon en sık nedenler arasında yer almaktadır. Çocuklarda inme tedavisinde literatürde yeterli çalışma olmaması nedeniyle tam bir uzlaşı yoktur ve tedavi stratejileri uzman görüşleri ve erişkin inme çalışmalarına dayanarak önerilmektedir.