55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
MİGRENDE SİNİR BLOKAJI TEDAVİSİNDE AYNI SEANSTA DAHA FAZLA SİNİR ENJEKSİYONU DAHA MI ETKİLİ?-3 AYLIK TAKİP SONUÇLARI
İSMET ÜSTÜN 1 YILDIZHAN ŞENGÜL 2 AZER GULUZADE 1 CEMRE KARAKAYALI 1

1- BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
2- TAKSİM EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Amaç:

Akut ve kronik migren tedavisinde genellikle büyük oksipital sinire enjeksiyonlar yapılmaktadır. Çalışmamızın amacı sadece oksipital sinir blokajı yapılan hastalarla, trigeminal sinirin oftalmik ve maksiller dallarının uç dalları olan supraorbital ve infraorbital sinire de blokaj uygulanan hastaların 3 aylık takip sonuçlarını karşılaştırmaktır.

Gereç ve Yöntem:

Toplam 50 hastanın 1. grubu oluşturan 22’sine sadece bilateral oksipital sinir blokajı, 28 hastalı 2. grubuysa bilateral oksipital, supraorbital ve infraorbital sinir blokajları yapılmıştır. Her iki gruba 6 mg (1 cc) betametazon ve 20 mg (1 cc) lidokain bilateral büyük oksipital sinir alanına uygulanmış ayrıca 2. gruba aynı karışım ek doz olarak supraorbital ve infraorbital sinirlere de uygulanmıştır. Hastalara enjeksiyonlar birer ay arayla 3 kez uygulanmıştır. Her enjeksiyon öncesi ve 3. enjeksiyondan bir ay sonra hastaların aylık ağrılı gün sayıları ve vizüel analog skala (VAS) skorları not alınmıştır.

Bulgular:

Enjeksiyon öncesi her iki grupta aylık ağrılı gün sayısı sırasıyla ortalama 9,6 ve 9,3 ile benzerken (p=0.70), 1. Enjeksiyondan sonra sırasıyla 6.2 ve 5,2 güne (p=0.06) ,2. den sonra 5,3 ve 3,8 güne (p=0.003), 3. Den sonra 3,9 ve 2,8 güne (p=0.008) gerilemiştir. Enjeksiyon öncesi her iki grubun VAS skorları 8.2 iken 3. aylık tekrarlayan enjeksiyonlar sonucunda sırasıyla 5.9 ve 6.0 a gerilemiştir.

Sonuç:

Sinir blokajları migren tedavisinde hem ağrılı gün sayısında hem de ağrı şiddeti üzerinde etkilidir. Aynı seansta daha çok perikranial sinir blokajı yapmak ve enjeksiyonları belirli periodlarla tekrar etmek ağrılı gün sayısında belirgin derecede azalma sağlamaktadır.