55. Ulusal Nöroloji Kongresi

NOROKONGRE 2019


 
KRONİK MİGREN TEDAVİSİNDE BOTULİNUM TOKSİNİ ZANNETTİĞİMİZ KADAR UZUN ETKİLİ Mİ?
İSMET ÜSTÜN 1 YILDIZHAN ŞENGÜL 2 NİHAT MUSTAFAYEV 1 ALİŞAN BAYRAKOĞLU 1 SULTAN MEŞE 1

1- BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
2- TAKSİM EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
 
Amaç:

Botulinum toksini (BT) nörolojide hareket bozuklukları, spastisite gibi hastalıkların yanı sıra son yıllarda ağrı tedavilerinde de kullanılmaya başlanmıştır. Toksin glutamat A, kalsitonin gen ilişkili peptid ve substans P gibi ağrı ile ilişkili inflamatuar mediatörlerin salınımını engelleyerek etki etmektedir. Böylelikle kronik migrende gördüğümüz periferik sensitizasyonu ve nörojenik enflamasyonu baskılıyarak dolaylı olarak santral sensitizasyonu da azalttığı düşünülmektedir. Toksinin etkinliği genellikle 2-4 ay içerisinde aksonal filizlenmelerin artması ile kaybolmaktadır. Çalışmamızın amacı ilk defa BT uygulanan kronik migren hastalarında ağrıya yanıtın aylık değişimi ve ağrı kesici kullanımı azaltılmasına faydasının değerlendirilmesidir.

Gereç ve Yöntem:

Kronik migren tanısı almış 70’i kadın 10’u erkek toplam 80 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışma boyunca aldıkları proflaktik tedavileri değiştirilmemiştir. Hastalara PREEMPT çalışmalarında belirtilen lokalizasyonlara 155-195 ü BT uygulanmıştır. Uygulama öncesinde aylık ağrılı gün sayıları ve ağrı kesici kullanımları, uygulama sonrasında da 3 ay boyunca kaydedilmiştir.

Bulgular:

Hastaların BT öncesi ağrılı gün sayıları aylık ortalama 18.9 iken, uygulama sonrası 1. Ayda 10.5, 2. Ayda 9.3 e gerilemiş. 3. Ayda ise tekrardan 11.9 gün/ay a çıkmıştır. BT öncesi aylık ağrı kesici alımı ortalama 11,4 iken, uygulama sonrası 1. Ayda 6.5 e 2. ayda 5.4 e gerilemiş. 3. Ayda tekrardan 5.8 adet/ay a çıkmıştır. Hastaların ağrılı günleri ve buna paralel ağrı kesici kullanımları 1. ve 2. Ayda kademeli olarak düşerken(p<0,001) 3. ayda 2. Ay ile karşılaştırıldığında tekrardan artış göstermeye başlamıstır.(p<0,001)

Sonuç:

BT, kronik migren hastalarında ağrı kontrolünde ve ağrı kesici kullanımının azaltılmasında etkilidir. Fakat bu etki uzun süre sürmemekte,3. Aydan itibaren ağrılarda tekrardan artış görülmektedir.